Sinds begin dit jaar vier Brusselse politiemedewerkers in de cel

20180112_politie_agent_terreurdreiging_veiligheid_c_photonews.jpg
© PhotoNews
© PhotoNews

Sinds begin dit jaar zijn er vier medewerkers van de politiezone Brussel-Zuid in de cel beland wegens integriteitsinbreuken. Twee van hen zouden informatie hebben doorgespeeld aan criminelen via het Sky ECC-netwerk dat de politie vorig jaar kon kraken.

“Drie zaken zijn intussen afgehandeld”, zegt Patrick Evenepoel, eerste hoofdcommissaris van de politiezone Brussel-Zuid. “Eén medewerker werd overgeplaatst naar een andere politiezone. Twee anderen werden ontslagen en maken dus geen deel meer uit van het politiekorps.”

Een vierde personeelslid bevindt zich op dit moment nog in de cel. “Tegen die persoon loopt nog steeds een disciplinaire procedure. De politie wacht op toegang tot het gerechtelijke dossier”, aldus de korpschef.

Stroeve informatiestroom

Dat de politie nog steeds wacht op toegang tot het dossier van het personeelslid, toont aan dat de informatiestroom tussen gerecht en politie beter kan. Op dit moment stroomt gerechtelijke informatie niet automatisch door naar de politiediensten. Daardoor zijn zij vaak niet op de hoogte wanneer personeel in aanraking komt met het gerecht.

“De politie heeft op dit ogenblik geen zicht op strafrechtelijke procedures tegen politiepersoneel”, legt Evenepoel uit. “Wij worden pas zeer laat op de hoogte gebracht van dit soort zaken. Bovendien mag de korpschef ook geen toegang krijgen tot het strafrechtelijk dossier van personeelsleden, vooraleer de parketmagistraat daar zijn of haar toestemming voor heeft gegeven."

"Die procedure is met andere woorden bijzonder omslachtig", zegt de korpschef. "Wij zijn dan ook voorstander van een betere informatiestroom tussen politie en parket.”

Sky ECC

Eerder dit jaar is de politie erin geslaagd om het communicatiekanaal Sky ECC te kraken. Daardoor kwamen niet alleen heel wat criminele activiteiten, maar ook tientallen gevallen van corruptie aan het licht.

“Twee van de vier gevallen in onze politiezone zijn inderdaad aan het licht gekomen door het ECC-onderzoek”, zegt de korpschef. “Een derde was het resultaat van een lopend onderzoek. Tijdens dit onderzoek hebben we gemerkt dat de collega in kwestie betrokken was bij criminele activiteiten."

"De overtredingen van het vierde personeelslid kwamen aan het licht met de hulp van comité P”, aldus de hoofdcommissaris.

Nieuw integriteitsbeleid in de maak

De federale politie werkt momenteel aan een plan om het personeel gedurende de volledige loopbaan te screenen. Dat gebeurt op dit moment namelijk niet systematisch, alleen vòòr de aanwerving wordt politiepersoneel op integriteit gecontroleerd. Daarover trok de inspectiedienst van de politie in 2019 al aan de alarmbel. Zij noemde het een ‘directe ­bedreiging voor de democratie’.

“Op dit moment kijkt de federale politie alle kandidaturen na. Voor de aanwerving wordt er inderdaad een klein onderzoek gevoerd in samenspraak met de lokale en federale politie”, reageert de korpschef. “Nadien is er wat dat betreft geen systematische opvolging.”

Het nieuwe integriteitsbeleid dat momenteel wordt uitgestippeld, moet later dit jaar nog resulteren in een concreet voorstel aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ­belooft dat de permanente screening van politiepersoneel in de loop van 2023 van kracht zal gaan.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?