Tien personen aangehouden bij grootschalige politieactie

Vier Brusselse politiezones (Brussel-Hoofdstad/Elsene, Brussel-Noord, Brussel-West en Brussel-Zuid) hebben op 23 september deelgenomen aan een controleactie. De actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) Brussel van de Federale Politie.

De FIPA (Fully Integrated Police Action) was specifiek gericht op criminaliteit. De controleactie wordt vier keer per jaar georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kadert binnen het Kanaalplan.

Op verschillende controlelocaties werden in totaal 1.145 voertuigen gecontroleerd. De politie focuste zich voornamelijk op een aantal criminaliteitsfenomenen (zoals wapenbezit, drugsbezit, valse documenten,...) maar had daarnaast ook aandacht voor andere inbreuken.

Resultaten

Tijdens de actie werden vijf personen bestuurlijk en vijf personen gerechtelijk aangehouden. Er werden ook verschillende processen-verbaal opgemaakt: 14 in verband met drugs, 2 voor verboden wapenbezit en vijf voor mensen die illegaal in het land verblijven.

Daarnaast werden er ook 105 PV’s opgesteld voor tal van verkeersinbreuken. 929 bestuurders werden onderworpen aan een alcoholtest, bij 17 van hen was het resultaat positief. Tenslotte werden 12 rijbewijzen ingetrokken omwille van druggebruik.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?