Primeur voor België: de tienerschool

Bettina Hubo
© BRUZZ
03/05/2016

Tegen september 2018 moeten er twee Nederlandstalige Tienerscholen opengaan, de ene in een voormalige garage in Schaarbeek, de andere in de kerk van Scheut in Anderlecht. Bedoeling is dat het vijfde en zesde leerjaar van het lager en het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs samengevoegd worden. Dit zou de overstap van lager naar secundair verzachten.

De Brusselse Tienerscholen zijn een initiatief van enkele schoolbesturen van het vrije net, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Uitgangspunt is de vaststelling dat de overgang van lager naar secundair onderwijs voor heel wat kinderen moeilijk verloopt. Voor velen is het niet evident om de juiste studiekeuze te maken. Ook de nieuwe manier van lesgeven speelt hen parten. Gevolg: heel wat zittenblijvers.

Daarom willen de vzw Instituut van de Heilige Familie - de inrichtende macht van de Schaarbeekse basisschool Heilige Familie - en de Anderlechtse vzw Sint-Goedele, die verschillende katholieke scholen in Brussel bestuurt, een nieuw educatief concept lanceren. Hierbij worden het vijfde en het zesde leerjaar van het lager samengevoegd met het eerste en tweede jaar middelbaar. Die leeftijdscategorie, tien- tot veertienjarigen, komt overeen met de ontwikkelingsfase van kind naar puber.

Een stuurgroep werkt momenteel het curriculum uit voor beide Tienerscholen. In de stuurgroep zetelen, behalve de twee vzw’s, ook het Onderwijscentrum Brussel en de Schoolmakers, een organisatie die scholen begeleidt bij veranderingsprocessen. Officieel zal het 2 x 6-systeem, dat decretaal is vastgelegd, blijven bestaan, alsook de eindtermen, maar in de praktijk zullen de tien- tot veertienjarigen samenzitten in een apart deel van de school en een aangepast programma op maat krijgen.

De schoolgebouwen zijn er al. De Heilige Familie vestigt haar Tienerschool, onderdeel van een nieuwe basis- en secundaire school, in een voormalige Renaultgarage in de Gallaitstraat. De vzw Sint-Goedele zal de kerk Sint-Vincentius a Paulo, oftewel de kerk van Scheut aan de Ninoofsesteenweg, omvormen tot school. De site omvat behalve het kerkgebouw met de opvallende toren ook een pastorie en bijgebouwen. “De kerk is al dicht sinds 2014 en krijgt nu een nieuwe bestemming,” zegt pastoor Guido Vandeperre.
Aanvankelijk zouden de Tienerscholen in september 2017 opengaan. Op vraag van Brussels parlementslid Paul Delva (CD&V) meldde Brussels Onderwijsminister Guy Vanhengel (Open VLD) vorige week dat de opening uitgesteld is tot september 2018.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni