Sinds de werking van de zomerspeelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie twee jaar geleden is vernieuwd, is het aantal plaatsen bijna verdubbeld: van 6.833 in 2015 tot 11.944 tijdens deze zomervakantie. De voornaamste reden is de betere samenwerking met de Nederlandstalige scholen in Brussel.

Zo goed als alle speelpleinen die de VGC organiseert, gaan door in gebouwen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Tot enkele jaren geleden gebeurde het dan ook regelmatig dat schooldirecties na de schoolvakanties met klachten bij de VGC kwamen aankloppen, of waren ze net erg terughoudend om grote delen van hun scholen open te stellen voor speelpleinen omdat er geen controle was.

Het gevolg daarvan was dat steeds minder scholen bereid werden bevonden om deze speelpleinen te ontvangen, terwijl de vraag bij ouders naar meer ontspanningsmogelijkheden voor hun kroost net toenam. Op initiatief van VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Onderwijs, werd twee jaar dan geleden beslist om de schooldirecties zelf meer te betrekken bij de organisatie van de speelpleinen.

Concreet betekent dit dat er per school minstens één leerkracht aanwezig is op het moment dat er een speelplein aan de gang is. “Zo combineren we de expertise van leerkrachten met die van de jeugdwerkers en animatoren om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen”, zegt Piet Vervaecke, directeur van het Onderwijscentrum Brussel. “En sluiten we onze speelpleinwerking nauwer aan bij het onderwijs.”

Wekelijks gemiddeld 1.500 kinderen
Na amper twee jaar werpt deze aanpak duidelijk zijn vruchten af. Waar er in 2015 nog maar 8 locaties ter beschikking werden gesteld, zijn dat er dit jaar al 28, verspreid over elf Brusselse gemeenten. Bovendien zijn er ook veel beschikbare ruimtes bijgekomen, zoals turnzalen en speelplaatsen, net omdat de directies en leerkrachten mee een oogje in het zeil houden.

Als gevolg daarvan is ook het aantal beschikbare plaatsen sterk toegenomen, van 6.833 in de zomer van 2015 tot 11.944 dit jaar. Het gaat daarbij over het totale aantal plekken gedurende de hele zomervakantie. Per week gaat het dus gemiddeld om ongeveer 1.500 plaatsen. In de praktijk varieert de wekelijkse capaciteit echter, aangezien ze afhankelijk is van de beschikbaarheid van de scholen zelf.

Deze donderdag trekken alle speelpleinen samen naar Planckendael, voor wat een hoogtepunt van deze zomer moet worden. Maar liefst 1.600 Brusselse kinderen en 280 animatoren zullen er samen het dierenpark in Mechelen ontdekken, waarna de dag wordt afgesloten met een groot slotfeest, georganiseerd door Jeugd en Muziek Brussel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: BRUZZ 24

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni