Honderdtal deelnemers aan Freedom Drive voor mensen met beperkte mobiliteit

27/09/2022

Dinsdag verzamelden een honderdtal mensen met een beperking vanuit heel Europa aan het Jubelpark voor de Freedom Drive. Ze willen hun recht op onafhankelijkheid aankaarten.

Ze vragen dat Europese en nationale regeringen actie ondernemen om hun rechten te garanderen. De manifestatie startte om 10 uur in het Jubelpark en ging dan verder met een mobiele kunstinstallatie, naar het Luxemburgplein.

Met de protestoptocht klaagt het Europees Netwerk voor Onafhankelijk Leven (ENIL) aan dat ze in België te weinig kansen krijgen om in de samenleving een waardig en onafhankelijk leven te leiden.

'Eisen respect'

"We missen betaalbare en toegankelijke huisvesting, een job vinden is aartsmoeilijk en uitkeringen zijn te laag om van te leven. Daardoor belanden nog steeds veel personen met een handicap in aparte instellingen. Eens in een instelling worden we niet gesteund om er weer uit te geraken. Dit moet stoppen. Wij eisen respect voor personen met een handicap en voor onze rechten", vertelt Nadia Hadad, woordvoerster van het ENIL.

In de stoet hebben de betogers grafstenen aan hun rolstoelen gebonden die symbool staan voor hun mensenrechten. Om die weer tot leven te wekken, vraagt het ENIL meer investeringen.

"De onaangepaste samenleving is onze grootste handicap. De aparte samenlevingen die men voor ons heeft gecreëerd houden onze inclusie tegen. Leven in instellingen beperkt je persoonlijke autonomie en vrijheid als mens", vindt Hadad.

De Freedom Drivers hopen dat de politiek kritisch naar de eigen systemen kijkt. Ze willen dat er meer geïnvesteerd wordt in persoonsgerichte ondersteuning en een kans op een zelfstandig leven, buiten de instellingen. "Het gaat erover dat je zeggenschap krijgt over wat voor jou belangrijk is en hoe jij wil leven", besluit Hadad.

Brussel Helpt: 2022

Brussel Helpt steunt dit jaar Kinumai. Deze organisatie werd opgericht eind 2020 en ijvert voor een beter toegankelijke stad voor mensen met een mobiele beperking, vaak rolstoelgebruikers.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie