De Kenners met Kathleen Vercraeye: 'Goede justitie kost geld'

De kwaliteit van het gerecht wordt ondermijnd door een gebrek aan middelen en personeel. Dat zei Kathleen Vercraeye, stafhouder van de Nederlandstalige advocaten in Brussel in het programma De Kenners.

De hervormingen in het kader van de zesde staatshervorming, zoals de oprichting van een apart parket Halle-Vilvoorde, hebben de structurele problemen van het gerecht niet verholpen. Integendeel, de problemen blijven zich opstapelen. "Het is een verhaal van tientallen jaren", zegt Vercraeye. "Door het personeelstekort zijn sommige griffies na de middag dicht. Ook kamers van de rechtbank van koophandel of afdelingen van het vredegerecht kunnen niet meer functioneren."

Andere uiting van het geldgebrek is de achterblijvende digitalisering. "De advocatuur heeft zelf al veel geïnvesteerd in hard- en software. Het is nu aan de overheid om de koppeling met de informaticasystemen van justitie mogelijk te maken. Dat kan een grote tijdswinst opleveren. Desnoods kan de balie zelf tablets kopen voor de griffiers - in Antwerpen is dat gebeurd - maar zonder die koppeling heeft dat geen zin."

Uiteindelijk is de burger de dupe, klinkt het. "Er is een gebrek aan middelen en mensen en dat is nefast voor justitie. Een goede justitie kost geld."

Het tweejarig mandaat van Vercraeye als stafhouder van de Nederlandstalige advocaten loopt ondertussen bijna af. Ze hoopt dat haar opvolger Patrick Dillen evenzeer op de taalkundige strepen zal staan. "Ik heb er altijd op gestaan dat er twee gelijkwaardige ordes aan de balie zijn, een Nederlandstalige en een Franstalige. Onderlinge relaties moeten gestoeld zijn op wederzijds respect. Iedereen moet zijn taal kunnen spreken."

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?