Liesbeth Verbist en Julie Van Ginder Deuren zijn naast leerkracht ook coördinatoren van het project 'Milieu Op School'. Ze proberen de leerlingen buiten de schooluren bewuster te maken van het milieu.

Het project 'Milieu Op School' is bedoeld om de school een groenere plaats te maken. De coördinatoren ijverden bijvoorbeeld voor de buitenklas, maar er is ook een week van de afvalvermindering, een week van de mobiliteit en een wereldwaterdag. "We proberen leerlingen aan te moedigen om mee te doen aan die projecten", vertellen Verbist en Van Ginder Deuren.

Daarnaast proberen ze onder andere om de leerlingen te leren sorteren, of hen een brooddoos en drinkbus mee te laten nemen. Ze willen leerlingen en leerkrachten verder warm maken om op een andere manier naar school te komen: met de fiets, carpoolend of met de metro. Maar er zijn gelukkig niet veel scholieren die met de auto komen. "Veel leerlingen komen uit Brussel met het openvaar vervoer. Ook leerkrachten vinden meer en meer de weg naar de fiets."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni