Hassan Al Hilou, stichter van Capital, bij de start van JOBX, de eerste high-tech job hub voor jongeren, begin mei 2022.

Belgaimage

| Hassan Al Hilou, stichter van Capital, bij de start van JOBX, de eerste high-tech job hub voor jongeren, begin mei 2022.

Column

‘Beste politici, maak werk van werk’

Hassan Al Hilou
11/06/2024

Zondag stond ik in een van de lange verkiezingsfiles, met voor me een gepensioneerd koppel en achter me een jonger iemand. Terwijl ik wachtte, ontspon er zich een gesprek. Toen de ouderen klaagden dat een werkzoekende net zoveel verdient als zij, kwam de jongere tussenbeide: “Denk je echt dat ik niet wil werken? Ik weet gewoon niet hoe."

Vandaar mijn oproep aan de politici: sluit de campagne af en kijk gezamenlijk naar een van de grootste uitdagingen in Brussel: werk.

De partijen kunnen elkaar vinden in dat dossier, denk ik. “Wijzig wat niet werkt, verbeter wat werkt,” luidt de slogan van Fouad Ahidar. Ook de MR wil het thema centraal plaatsen in de Brusselse onderhandelingen.

Mooi. Want Actiris staat voor immense maatschappelijke uitdagingen. De arbeidsmarkt wordt steeds complexer, sociale dynamieken veranderen en de werkloosheid blijft onverminderd hoog. Met een jeugdwerkloosheid die meer dan 25 procent telt en een kwart Brusselse kinderen dat opgroeit in een gezin zonder werkende ouders, gaat het alarm luid af.

Hassan Al Hilou, stichter van Capital, bij de start van JOBX, de eerste high-tech job hub voor jongeren, begin mei 2022.

Belgaimage

| Hassan Al Hilou, stichter van Capital, bij de start van JOBX, de eerste high-tech job hub voor jongeren, begin mei 2022.

Maar in plaats van daadkracht te tonen, bleef Brussel al te lang hangen in halfslachtige maatregelen en politieke retoriek. En dat terwijl het verbeteren van de arbeidsmarktparticipatie onder jongeren en andere kwetsbare groepen essentieel is voor de economische en sociale ontwikkeling van de stad.

Ook de nieuwe Vlaamse regering dient over het muurtje te kijken en moet beseffen dat niet alleen elf procent van de Belgische beroepsbevolking in het gewest woont, maar dat Brusselse jongeren van onschatbare waarde kunnen zijn over de grenzen heen. Het verschil in politieke kleur doet niets af aan de vraag om het beleid met elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld opleidingsbudgetten samen te voegen.

Dat vergt visie en lef. Het resultaat van de verkiezingen kan het startschot zijn om die oefening aan te vatten. Het is daarbij niet voldoende om simpelweg de werkloosheidsuitkeringen en leeflonen strenger te controleren. De echte verandering begint met een snelle, persoonlijke en intensieve begeleiding van werkzoekenden.

De uitdaging is groot, maar de potentie om echt een verschil te maken is nog groter.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni