1871 RECONSTRUCTIE fuse

Leefmilieu Brussel kijkt naar Stad om geluidshinder Fuse te beperken

Eva Christiaens
© BRUZZ
22/01/2024
Updated: 22/01/2024 18.44u

Leefmilieu Brussel heeft drie nieuwe klachten ontvangen over technoclub Fuse in de Blaesstraat. Bij alle drie de klachten bleek de geluidshinder (opnieuw) te hoog voor de geldende normen. Fuse kreeg al een proces-verbaal in de bus, maar de milieuadministratie richt haar pijlen ook op andere spelers in het dossier: de stad Brussel en de gewestelijke dienst voor stedenbouw.

Een jaar nadat nachtclub Fuse enkele weken sloot omdat de uitbaters de geluidsnormen van Leefmilieu Brussel te strikt vonden, roept de milieuadministratie de club opnieuw ter verantwoording. Dat doet ze na drie nieuwe klachten over geluidshinder bij buren van Fuse, deze keer aan de achterzijde van de club.

Fuse kreeg van de milieuadministratie eind november een proces-verbaal in de bus. Ook heeft Leefmilieu Brussel contact opgenomen met de stad Brussel om maatregelen te nemen, zo laat woordvoerster Judith Verbist aan BRUZZ weten. “Het is onze plicht om toe te zien op de naleving van de geluidsnormen, in het bijzonder het decreet burenlawaai,” aldus Verbist.

Twee avonden per week

Leefmilieu Brussel vroeg de club begin vorig jaar na meerdere klachten om slechts twee avonden per week te openen, te sluiten om 2 uur 's nachts en de muziek niet luider dan 95 decibel te zetten in het laatste uur. Ook moesten er binnen de twee jaar grote isolatiewerken plaatsvinden.

Zowel de stad Brussel als het Brussels Gewest, bij monde van toenmalig staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit.brussels), waren er als de kippen bij om de club te verdedigen. Uiteindelijk verwees het Milieucollege de voorwaarden van Leefmilieu Brussel in maart naar de vuilnisbak. “Dat kwam omdat de milieuvergunning onder de bevoegdheid van de stad Brussel valt. Wij mochten de voorwaarden van die vergunning niet wijzigen,” vertelt Verbist.

Bij de drie nieuwe klachten zijn nog hogere overschrijdingen van de normen gemeten dan bij de klachten die Leefmilieu Brussel de eerste keer ontving. Concreet ging het om geluidsniveaus van 33,5 tot 45,5 decibel tijdens de openingsuren van Fuse. Dat is een verschil tot soms 21,5 decibel met periodes waarin Fuse gesloten is. Het verschil mag volgens de wetgeving hoogstens 3 tot 6 decibel bedragen, afhankelijk van het gebouw.

Het gaat om metingen van 30 september vorig jaar en zowel in een gebouw dat een muur deelt met Fuse, als in een studio die er los van staat.

Stopzetting activiteiten

Leefmilieu Brussel is bevoegd om een stopzetting van de activiteiten te bevelen. Of dat er nu aankomt, is onduidelijk. Fuse kreeg een proces-verbaal in de week van 20 november, maar een procedure zoals begin vorig jaar is moeilijk, omdat die al was vernietigd. Daarom heeft Leefmilieu Brussel nu contact opgenomen met de stad Brussel.

“De Stad is bevoegd om maatregelen te nemen om geluidshinder te vermijden, te verhelpen of weg te werken,” legt Verbist uit. De huidige vergunning dekt de inbreuken op de gewestelijke geluidsnormen niet, benadrukt ze, en zou dus aangepast moeten worden.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) reageerde eerder al via X dat hij “samen met het Gewest aan oplossingen werkt zodat Fuse een veilige plek in Brussel kan blijven.” “Het moet mogelijk zijn om een evenwicht te vinden tussen rust en cultureel en recreatief leven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om een duurzame oplossing te vinden.” Zijn kabinet wenst niet verder te reageren.

“De Stad is bevoegd om maatregelen te nemen om geluidshinder te vermijden, te verhelpen of weg te werken”

Judith Verbist, Leefmilieu Brussel

De milieuadministratie heeft ook een andere gewestadministratie aangeschreven, urban.brussels. Die is bevoegd voor de stedenbouwkundige vergunningen en valt onder de vleugels van Smets opvolger Ans Persoons (Vooruit.brussels). Zij riep het Brusselse nachtleven net voor de zomer nog uit tot onroerend erfgoed, wat het een symbolische bescherming biedt. Leefmilieu Brussel vraagt de administratie nu om de gevolgen van die klassering te verduidelijken.

“De geluidsnormen zijn opgesteld om te zorgen voor een goed evenwicht tussen de rust van de bewoners en de dynamiek van het gewest,” besluit Verbist van Leefmilieu Brussel. De milieuadministratie benadrukt dat ze wel degelijk actie verwacht van de Stad. Indien die er niet komt, bekijken ze verdere stappen. Het is hoe dan ook niet de bedoeling om Brussel-Stad of urban.brussels voor het Milieucollege te dagen. Een gerechtelijke procedure kan wel, maar alleen op initiatief van de klagers.

“Een erkenning als onroerend erfgoed kan enkel gebruikt worden als inspiratiebron voor toekomstige maatregelen,” benadrukt het kabinet van Persoons in een reactie. “Het kan niet ingezet worden als middel om vrijstellingen te vragen op de geluidsnormen. De stad Brussel als urban.brussels kunnen niet voor het Millieucollege gedaagd worden. Niet zij, maar Fuse maakte de geluidsovertredingen.” Bij Fuse was maandag nog niemand bereikbaar voor een reactie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni