1827 BEELD Nieuwstraat drukte en solden

| De Nieuwstraat in Brussel

Brusselaar betaalt gemiddeld 2.100 euro aan Wallonië

Emmanuel Vanbrussel
12/05/2024

De interregionale geldtransfers van Brussel naar Wallonië zwellen aan en zullen de komende jaren nog toenemen. Dat heeft veel te maken met de Brusselse bevolking die gemiddeld jonger is.

Dat blijkt uit een studie van de professoren Willem Sas (KU Leuven/University of Stirling) en Tom Truyts (KU Leuven/Saint Louis) over de financiële stromen tussen de drie gewesten. De Tijd en L'Echo vestigen er de aandacht op. Sas en Truyts bouwen voort op eerder onderzoek.

De Brusselse transfers richting Wallonië komen in 2023 uit op 2,6 miljard euro. De Vlaamse transfers lopen op tot 8,5 miljard euro. Dat betekent dus dat Wallonië in totaal 11,4 miljard euro heeft ontvangen.

Voor een goed begrip: dat zijn geen echte geldstortingen van het ene gewest naar het andere. Het gaat om de afwijking tegenover het nationale gemiddelde wat betreft bijdragen (belastingen en sociale bijdragen) aan de gemeenschap, min de verkregen sociale uitkeringen.

Vlaanderen en Brussel blijken netto meer dan het nationale gemiddelde te betalen en zijn dus de twee "bijdragers". Wallonië daarentegen is een "ontvanger".

Jongere bevolking in Brussel

"Drukken we de stromen uit in per capita termen, dan springt die netto uitgaande stroom van Brussel nog meer in het oog, en wordt deze zelfs groter dan de Vlaamse", schrijven de onderzoekers.

De Brusselse bijdrage komt in 2023 uit op precies 2.100 euro per Brusselaar, tegenover 'slechts' 1.259 euro per Vlaming.

"De reden hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de relatief jongere bevolking van het Brusselse Gewest en de lagere uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorguitgaven die daaruit volgen, samen met de hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting."

Opmerkelijk: terwijl verwacht wordt dat de Vlaamse bijdrage de komende jaren per capita constant blijft, zal de Brusselse bijdrage in 2028 volgens de prognoses oplopen tot 3.316 euro per inwoner.

Opnieuw is de demografie de verklaring. Vlaanderen gaat de komende jaren flink vergrijzen en dus meer ontvangen voor pensioenen en gezondheidszorg.

In totaal zou de Brusselse transfer richting Wallonië oplopen tot 4,1 miljard euro in 2028 en de Vlaamse 8,8 miljard euro. Dat zou betekenen dat Wallonië in dat jaar opgeteld 12,9 miljard euro gaat ontvangen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Economie , geldtransfers , Brussel , Wallonië

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni