| Het kantoor van Actiris.

Brusselse werkloosheid klokt af op 15 procent

© Belga
06/03/2024

De werkloosheid in het Brussels gewest is in februari opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Brussel telde eind vorige maand 90.715 ingeschreven werkzoekenden en een werkloosheidsgraad van 15 procent, zo meldt arbeidsbemiddelaar Actiris woensdag.

Het gaat enerzijds om een toename met 2.977 mensen op een jaar tijd, of een stijging met 3,4 procent. Actiris merkt wel op dat de toename toe te schrijven is aan een stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden die het leefloon of het equivalent ervan ontvangen.

Voor deze mensen is de geldigheidsduur van hun inschrijving gewijzigd. Ze moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon. Hierdoor stijgt het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee, stelt Actiris.

Beroepsinschakelingstijd

Wie naar de deelcategorie van het het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering kijkt, ziet wel een afname met 3,2 procent op jaarbasis tot 49.625 mensen. Anderzijds zijn er wel meer jongeren in de beroepsinschakelingstijd.

De werkloosheidsgraad bedraagt 15 procent, tegenover 14,5 procent twaalf maanden eerder. De werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is.

Bij de min-25-jarigen is sprake van 10.361 niet-werkende werkzoekenden, of 9,2 procent meer dan een jaar eerder. Dat geeft een werkloosheidsgraad van 27,6 procent in deze leeftijdscategorie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Actiris , werkloosheid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni