13 juli 2022: Actiris, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in mei opnieuw toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. De werkloosheidsgraad nam met 0,5 procentpunt toe tot 14,7 procent. Dat blijkt donderdag uit de maandcijfers van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris.

Eind mei waren er 89.289 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat waren er bijna 3.200 meer dan in mei 2023. Het aantal werkzoekenden neemt toe sinds begin 2023.

De arbeidsbemiddelingsdienst wijst wel op de impact van gewijzigde regels. Werkzoekenden met een leefloon of het equivalent daarvan moeten zich niet langer om de drie maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot ze geen recht meer hebben op een leefloon. Het aantal werkzoekenden stijgt daardoor, zegt Actiris. Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering daalde met 1,2 procent, geeft Actiris mee.

In de meeste categorieën nam het aantal werkzoekenden toe in mei, behalve bij diegenen die al meer dan twee jaar op zoek zijn naar werk (-0,4 procent op jaarbasis) en bij de 50-plussers (-0,7 procent).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni