13 juli 2022: Actiris, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

| Actiris staat in voor vorming en begeleiding van werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Werkloosheidsgraad in Brussel stijgt licht naar 14,7%

© BRUZZ
12/05/2024

De werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest ligt op 14,7 procent voor april, dat is een lichte stijging met 0,4 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Vooral het aantal jonge werkzoekenden neemt toe, zo blijkt uit cijfers van Actiris.

Het Brussels Gewest telde in de maand april 89.045 werkzoekenden, dat zijn er 2,5 procent meer dan in april vorig jaar. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat dit vooral komt, doordat werkzoekenden met een leefloon zich niet langer om de drie maanden opnieuw moeten inschrijven. Zij blijven nu automatisch ingeschreven. Daardoor telt Actiris, dat instaat voor de begeleiding van werklozen in Brussel, ruim een kwart meer werkzoekenden met een leefloon dan in april vorig jaar.

Het aantal werkzoekenden dat een werkloosheidsuitkering ontvangt is dan weer met 1,4 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Daartegenover staat dat vooral het aantal recente werkzoekenden stijgt, dat is de groep die minder dan twee jaar zonder werk zit. Het aantal langdurig werkzoekenden is in Brussel een beetje gedaald.

Meer jonge werkzoekenden

Wat nog opvalt, is dat tegenover april 2023 vooral het aantal jonge werkzoekenden (jonger dan 25) flink gestegen is, met bijna 11 procent. Ook stijgt het aantal werkzoekenden voor alle opleidingsniveaus.

Met 14,7% ligt het de werkloosheidsgraad in Brussel nog steeds een pak hoger dan in Vlaanderen, daar bedraagt die 3,3 procent (cijfer voor 2023).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , werkloosheid , jeugdwerkloosheid , Actiris

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni