Belga

| Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, in het Vlaams parlement.

Vlaams minister van Brussel en Armoedebestrijding: '50.000 extra Brusselaars aan het werk'

© BRUZZ
09/05/2024

Benjamin Dalle (CD&V, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Armoedebestrijding) grijpt Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, aan om zijn ideeën over begeleiding en activering van werkzoekenden en langdurig zieken uit de doeken te doen. Dalle is bij de verkiezingen van 9 juni de lijsttrekker van CD&V voor het Brussels parlement.

Mocht Dalle na de verkiezingen deel uitmaken van de volgende Brusselse regering dan is hij naar eigen zeggen van plan "een nieuwe toekomst te creëren voor 50.000 extra Brusselaars."

Werk moet volgens de huidige Vlaamse minister de eerste prioriteit zijn van die nieuwe regering. "In Brussel groeit 1 op de 4 op in een gezin waar niemand werkt", zegt Dalle. "De Brusselse werkgelegenheidsgraad ligt op 66,5%. Op basis van de economische verwachtingen en de gekende bevolkingsevolutie zal het bij ongewijzigd beleid tot 2040 duren om de lat van 80% werkgelegenheidsgraad, die we voor ons land hebben vastgelegd, te halen. Bijkomend stijgt de netto-uitstroom van 55-plussers uit de werkende bevolking tot 55.600 in de periode 2027-2032."

In de ogen van Dalle presteert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral ondermaats inzake werkgelegenheid van zijn inwoners. Dalle en zijn partij hebben de ambitie om tegen het einde van de volgende legislatuur 50.000 extra Brusselaars aan een baan te helpen, bovenop de toename van continue beleid. In hun zogenoemde Tewerkstellingsplan zijn een combinatie van maatregelen uitgewerkt. Volgens Dalle moet de nadruk liggen op extra begeleiding op maat van langdurig werklozen, inzetten op re-integratie van langdurig zieken en een meer aanklampend activeringsbeleid.

Daarnaast wil hij de bekende drempels (zoals erkenning van diploma’s, taal en mobiliteit) wegwerken die Brusselaars van de (Vlaamse) arbeidsmarkt houden en pleit hij vurig voor uitbreiding van het aanbod van jobs voor voornamelijk laaggeschoolden, via Vlaanderen, de industrie en de sociale economie.

"Veel jonge Brusselaars tussen 18 en 24 zoeken actief naar werk", stelt Dalle onder andere vast. "Maar, er is ook een grote groep niet-werkende jongeren die geen baan zoeken. Ze voelen zich vaak kansloos in een veeleisende en rigide arbeidsmarkt. Intussen kijken de Brusselse bedrijven elders voor talent. We willen 17.500 langdurig werklozen extra aan het werk helpen, waaronder 5.000 jongeren. Langdurige en duurzame statuten voor de zwakste werkzoekenden moeten voor de komende regeringen een prioriteit zijn."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Benjamin Dalle , jeugdwerkloosheid , economische werkloosheid , tewerkstelling , tewerkstellingsgraad

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni