Eigenaar van bezet gebouw in Paleizenstraat neemt gerechtelijke stappen

© Belga
10/11/2022

Het Brussels Gewest steunt de gerechtelijke stappen van de eigenaar van het gebouw in de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar momenteel enkele honderden asielzoekers verblijven. Aan de veiligheidsvoorwaarden van dit gebouw, dat momenteel wordt verbouwd, wordt niet voldaan, verklaart François Lemaître, advocaat van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), donderdag.

De advocaat wijst erop dat de zorg voor aanvragers van internationale bescherming onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid valt en dat het Gewest het Ariane Centrum al ter beschikking heeft gesteld van Fedasil. Hij zegt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al enkele weken werkt aan de verbouwing van het gebouw om er personen die tijdelijke bescherming uit Oekraïne genieten in onder te brengen. Het is de bedoeling deze personen die internationale bescherming genieten te kunnen opvangen "in omstandigheden die voldoen aan de opvangnormen die wij van onze samenleving mogen verwachten", verklaart Lemaître in een persbericht.

Volgens de advocaat is het Hoofdstedelijk Gewest niet zelf eigenaar van dit gebouw, maar handelt het op grond van een overeenkomst waardoor het gebruik kan maken van het gebouw.

Sinds 22 oktober blijkt een aanzienlijk aantal asielzoekers, die op onderdak van Fedasil wachten, naar dit gebouw te zijn geleid en erin te zijn geslaagd het te betreden. Volgens Lemaître zijn er momenteel tussen de 500 en 600 asielzoekers die het gebouw willen bezetten zolang Fedasil hun geen alternatieve huisvesting aanbiedt.

“Het Gewest is bijzonder bezorgd over deze situatie, aangezien de werkzaamheden die het heeft ondernomen niet zijn voltooid en zowel de aannemer als de architect die de werkzaamheden leiden, zijn van mening dat deze bezetting ernstige problemen oplevert voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Zij verklaren ook, in tegenstelling tot wat de advocaten van de bewoners hebben meegedeeld, dat het absoluut onmogelijk is de werkzaamheden voort te zetten zolang het gebouw bezet is, omdat het onmogelijk is de veiligheid van de bewoners zelf te garanderen", benadrukt hij.

Volgens de advocaat geeft het Gewest uiteraard de voorkeur aan een oplossing van huisvesting elders. Maar door de genoemde ernstige veiligheidsrisico's, met name voor de bewoners zelf, begrijpt en steunt het Gewest de stappen die de eigenaar neemt. “Het Gewest zal in het kader van zijn bevoegdheden vrijwillig tussenkomen in de rechtszaak die door de eigenaar van het gebouw wordt aangespannen, aangezien dit uit veiligheidsoverwegingen vereist is, en zal de met de zaak belaste magistraat op de hoogte brengen van alle informatie waarover het beschikt", aldus Lemaitre.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni