| Schepen van Sociale Cohesie, Karim Sheikh Hassan (ecolo/groen)

Etterbeek wil pionieren met burgerparticipatie

Filip De Rycke
22/02/2019

De gemeente Etterbeek wil de burger meer betrekken bij het beleid. Dat is de centrale ambitie van het nieuwe schepencollege, dat een oriëntatienota klaar heeft voor de komende drie jaar. “De jonge generatie heeft nu eenmaal een andere kijk op de lokale democratie.”

Twee van de negen schepenen in het Etterbeekse college zijn jong en helemaal nieuw in de politiek. En dat is te zien aan de oriëntatienota, die bol staat van de ambitie inzake milieu, onderwijs én burgerparticipatie. Een makkelijke opgave zal het niet worden, weet de kersverse schepen van Sociale Cohesie, Karim Sheikh Hassan (Ecolo/Groen). “Want wat we in Etterbeek willen opbouwen is een heuse paradigmashift. Dat vraagt tijd”. Bovendien moet er nog een gemeentelijk wettelijk kader komen.

De gemeente zette met het online burgerplatform Fluicity in 2017 haar eerste stappen op het vlak van burgerparticipatie. Op korte tijd schreven ruim 1.200 burgers zich in op dat platform.

“De jonge generatie heeft nu eenmaal een andere kijk op de lokale democratie.” - Frank Van Bockstal (CD&V/LB)

Brussel Kiest 2018 Etterbeek CD&V Frank Van Bockstal lg

1000 handtekeningen

Nu wil de gemeente nog een stap verder gaan met de invoering van het gemeentelijk burgerinitiatief. Concreet wil dat zeggen dat elke burger een voorstel kan doen aan de gemeenteraad. Voorwaarde is dat hij of zij daarvoor 1.000 handtekeningen weet te verzamelen. Op dat moment zal de gemeenteraad verplicht zijn om het voorstel te bestuderen. De gemeente krijgt dan, en dat is wettelijk zo bepaald, een jaar de tijd om een beslissing te nemen.

Daarna zijn twee scenario’s mogelijk. De gemeenteraad kan het voorstel aannemen, of een tegenvoorstel formuleren. Wordt dat tegenvoorstel niet aanvaard, kan de gemeenteraad overgaan tot een niet bindende burgerraadpleging.

“Met de invoering van dat burgerinitiatief toont de gemeente dat het zich wil inzetten voor een levendige en bedachtzame democratie” aldus Sheikh Hassan. “Er was in de gemeente al een zekere basis gelegd voor inspraak van de burger en daar bouwen we nu op verder”, voegt Frank Van Bockstal (CD&V/LB), schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden en Financiën, toe.

Iedereen een stem geven

Naast het initiatiefrecht wil het gemeentebestuur ook wijkraden in het leven roepen. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over de al bestaande wijkcomités, die vaak ontstaan zijn rond een specifiek protest. De wijkraden zullen evenredig worden samengesteld uit mensen van een wijkcomité, buurtbewoners en mensen uit het lokale middenveld. Op die manier wil het gemeentebestuur de band met de verschillende wijken aanhalen, maar vooral ook zij die zich nooit mengen in het debat toch een stem geven.

Stap voor stap

De oriëntatienota, van ruim 100 pagina’s, is nu helemaal klaar. Het luik van de burgerinspraak zal de komende maanden worden uitgebouwd. “Dat zal een tijdje duren want het vraagt niet alleen een paradigmashift maar ook een wettelijk kader”, aldus de schepen Hassan.

De lokale democratie in Etterbeek zal de komende jaren dus grondig hervormd worden. “Het gevolg van een verjonging van de ploeg” zegt schepen Van Bockstal. “De jonge generatie heeft nu eenmaal een andere kijk op de lokale democratie.”

Duurzaam

Ook duurzaamheid en ecologie bepalen mee de inhoud van de oriëntatienota. Onder impuls van Françoise De Halleux (ecolo/groen), schepen van Ecologische Transitie zal er worden ingezet op gezonde, seizoensgebonden en vooral lokale voeding voor de crèches, scholen en rusthuizen. Het gemeentelijk wagenpark moet groener en hier en daar komen zones waar de maximum snelheid voor de wagens 20 km/u zal bedragen.

Ook De Halleux behoort tot de jonge garde gemeentelijke mandatarissen voor wie de gemeente het groene voorbeeld moet geven. Want ecologie is meer dan alleen maar het klimaat. Het gaat ook om de levenskwaliteit en de gezondheid van de inwoners.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Etterbeek , actua , Etterbeek , burgerparticipatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni