| Hof ter Musschen in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Brussels Gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden

© Belga
20/02/2024

De Brusselse regering heeft een zevende reeks beheersplannen goedgekeurd voor Natura 2000-gebieden. Dat kondigde minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) dinsdag aan tijdens een bezoek aan het gebied Hof ter Musschen.

Het Natura 2000-netwerk is een Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden. Landen verbinden zich ertoe de bescherming van de biodiversiteit in die gebieden te verzoenen met menselijke activiteiten. Bijna 20 procent van het Europese grondgebied maakt deel uit van dat netwerk. In Brussel bestrijkt het Natura 2000-netwerk 14 procent van het gewestelijke grondgebied en omvat het een vijftigtal gebieden, verspreid over drie grote zones: het Zoniënwoud met bosrand en de Woluwevallei in het zuidoosten van Brussel; de bosgebieden en open gebieden in Ukkel; en de vochtige gebieden en bosgebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Gewest.

De nieuwe plannen hebben betrekking op het beheer van groene ruimten langs de Woluwe, waaronder Hof ter Musschen, Bronnenpark, Maloupark en Woluwe-Ruigten. Van 14 februari tot 15 maart worden ze aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Biodiversiteit beschermen

Er bestaan nu voor 2.035 hectare van het 2.320 hectare grote Brusselse Natura 2000-netwerk specifieke beheerplannen, die een reeks maatregelen bevatten om de biodiversiteit te beschermen.

Het belangrijkste doel van het beheerplan is de rijke biodiversiteit te behouden en te valoriseren, met name door te zorgen voor habitats die gunstig zijn voor de ontwikkeling ervan en door invasieve soorten onder controle te houden.

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de waterkwaliteit en het behoud van een optimaal niveau. De Woluwe, die over de hele lengte van het gebied stroomt, wordt momenteel geruimd om te voorkomen dat ze dichtslibt en de groei van planten zoals riet tegen te gaan. Deze werkzaamheden zorgen voor een vlotte doorstroming van de Woluwe en versterken zo haar rol als ecologische passage naar het Zoniënwoud.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni