Het Meiserplein in de toekomst, zonder rotonde en met meer groen.

Buurtcomité vraagt aanpassingen in plannen heraanleg Meiserplein

© BRUZZ
09/04/2024

Het openbaar onderzoek naar de herinrichting van het Meiserplein loopt deze dinsdag af. Buurtcomité Nuisances Tram 62 – Meiser/Rogier formuleerde in het kader daarvan enkele aanbevelingen tot aanpassingen. 25 april staat de overlegcommissie omtrent het project gepland.

In eerste instantie wil het buurtcomité de garantie dat de gebetonneerde tramwissel in de Rogierlaan, tussen trams 25 en 62, volledig vervangen wordt door groene tramsporen. “Op het huidige plan is slechts één klein gedeelte voorzien van groene tramsporen,” klinkt het. De wissel zou namelijk voor geluidshinder zorgen, en ook schade veroorzaken aan de omliggende woningen door trillingen.

Vervolgens vraagt het comité 21 extra parkeerplaatsen rond het Meiserplein. Daar wordt momenteel meer groen voorzien. Het buurtcomité heeft het over een gezond evenwicht. Het zou volgens hen geen afbreuk doen aan de creatie van meer groen op het plein als de mogelijkheid om te parkeren aan het plein behouden blijft. “En zo kunnen bewoners van de betreffende straten nog steeds veilig een verhuislift gebruiken indien gewenst.”

Spookhalte

Nog op de lijst met aanbevelingen staat het toelaten van verkeer in beide rijrichtingen tussen het Meiserplein en de Eugène Plaskylaan. “Op die manier kan men nog steeds vlot de E40 oprijden, zoals vroeger het geval was. Die doorgang kan trouwens ook de hulpdiensten ten goede komen, in geval ze snel ter plaatse moeten zijn.”

Hetzelfde argument haalt het buurtcomité aan in de eis om verkeer toe te laten in de richting van het Meiserplein naar de Ernest Cambierlaan. Ten slotte vraagt men nog om de ‘spookhalte’ van de tram in de Rogierlaan te verwijderen, ter hoogte van huisnummers 377 en 338. “Die halte wordt al meer dan tien jaar niet gebruikt, en zorgt voor verwarring bij verschillende reizigers.”

Een kleine maand geleden begon het openbaar onderzoek naar de heraanleg van het Meiserplein, waar al een jaar of twintig over wordt gesproken. De overlegcommissie brengt op 25 april een advies uit over het ontwerp in een openbare zitting. Een gunstig advies op 25 april zou de weg vrijmaken naar de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Brussel Mobiliteit mikt op de lente van 2025 om de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni