Het Meiserplein in de toekomst, zonder rotonde en met meer groen.

Heraanleg Meiserplein gaat cruciale fase in

Emmanuel Vanbrussel
11/03/2024

Het openbaar onderzoek over de heraanleg van het Meiserplein, een van de beruchtste verkeersknooppunten van Brussel, gaat van start. Dat moet de deur openen naar het begin van de werken over een jaar.

Het Meiserplein in Schaarbeek is een reusachtige rotonde met zeven vertakkingen, waaronder de Leuvensesteenweg en de Reyerslaan. Dat leidt vaak tot chaotische verkeerssituaties, wat het gitzwarte verkeerspunt de bijnaam Place Misère opleverde.

Over de heraanleg wordt al een jaar of twintig gesproken, maar midden vorig jaar kwam er eindelijk schot in de zaak. Brussel Mobiliteit vroeg toen officieel een stedenbouwkundige vergunning aan met de volgende plannen, waar een prijskaartje van 4 miljoen euro aan vasthangt:

  • In plaats van de rotonde komen er twee aparte kruispunten. Zo wordt de wirwar aan verkeersstromen voor een groot deel uit elkaar gehaald.
  • Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en veiliger oversteekplaatsen.
  • Er komt meer ruimte voor groen en ontharde plekken, met ook een honderdtal nieuwe bomen. Circa twintig parkeerplaatsen verdwijnen.
  • Het tracé van de tramlijnen wordt aangepast, zodat de trams het plein niet meer diagonaal oversteken. De ondertunneling van tram 7 - een vaak geopperd idee - is niet voorzien, maar zou in een latere fase kunnen gebeuren.

Openbaar onderzoek

Vanaf deze maandag begint het openbaar onderzoek, dat een kleine maand zal duren. Tijdens die periode ligt het dossier ter inzage op het gemeentebestuur.

Het wordt uitkijken hoe de wijkbewoners, handelaars en actiegroepen gaan reageren. Na afloop van het openbaar onderzoek brengt de overlegcommissie op 25 april een advies uit over het ontwerp, in een openbare zitting.

Er is algemene consensus dat de huidige configuratie van het Meiserplein slecht is, maar over sommige delen van de nieuwe plannen zijn de meningen verdeeld. Dat er een twintigtal parkeerplaatsen verdwijnen, zien de handelaars en restaurants in de buurt bijvoorbeeld niet graag gebeuren.

Verkiezingskoorts

De gemoederen durven in Schaarbeek al eens hoog op te lopen als het om herinrichtingen van verkeerssituaties gaat. Zo zijn de tegenstanders van het circulatieplan Good Move erg vocaal en stonden Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en de gemeente Schaarbeek recentelijk nog tegenover elkaar in het dossier over de Lambermontlaan, die niet zo ver van het Meiserplein gelegen is. Verkiezingskoorts kan de tegenstellingen verder aanwakkeren.

Een gunstig advies op 25 april zou de weg vrijmaken naar de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning door het Gewest. Brussel Mobiliteit mikt op de lente van 2025 om de werkzaamheden te kunnen beginnen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni