20231121 Dott, elektrische deelstep

Duizenden deelsteps verdwijnen uit Brusselse straatbeeld

Emmanuel Vanbrussel
23/01/2024

Vanaf 1 februari zal Brussel nog maar twee deelstepaanbieders tellen. Het aantal steps moet van twintig- naar achtduizend. Het aantal dropzones neemt wel toe: Brussel Mobiliteit laat weten dat er tegen volgende week donderdag ruim 1.300 zullen zijn.

"1 februari markeert het einde van onze dienst in de stad. Tot dan zal u een geleidelijke vermindering van onze deelsteps merken. Tot ziens in andere steden!" Dat berichtje krijgen de gebruikers van Tier sinds kort op hun app te zien. De aanbieder was tot voor kort goed voor vierduizend steps in het Brusselse.

Een andere operator, Poppy, heeft zijn 1.500 deelsteps eind vorig jaar al uit Brussel weggehaald. Die verhuizen naar Antwerpen, waar het mobiliteitsbedrijf wil uitbreiden.

De grote operator Lime lijkt eveneens zijn exit uit Brussel voor te bereiden en komt eerstdaags met meer informatie, maar zegt dat het vooralsnog business as usual is.

'Strooisteps'

Vanaf 1 februari is het zover: de deelsteps van Tier, Poppy, Lime, Pony en Voi moeten dan uit het straatbeeld verdwenen zijn. De regering-Vervoort besliste vorige zomer om de deelsteps - die omwille van hun alomtegenwoordigheid 'strooisteps' genoemd worden - aan banden te leggen.

Het aantal aanbieders wordt teruggebracht van zeven tot twee en het totale aantal deelsteps in circulatie beperkt van twintigduizend naar achtduizend. Overheidsdienst Brussel Mobiliteit duidde net voor de kerstvakantie de twee operatoren aan die mogen blijven: Bolt en Dott. De vijf overige moeten over dik een week hun deelstepactiviteiten stopzetten in Brussel.

Het toeval wil dat het Franse Dott en het Duitse Tier deze maand hun fusie aankondigden. Dat heeft nog geen impact op het terrein, omdat die financiële operatie ten vroegste in maart afgerond is. Ze blijven vooralsnog opereren als zelfstandig bedrijf, waarbij Dott dus op de Brusselse deelstepmarkt mag blijven en Tier vertrekt. Tier heeft wel een troostprijs kunnen binnenhalen: het werd naast Pony een van de twee toegelaten operatoren voor bakfietsen (twee keer 150 stuks).

Duopolie

De stroomlijning naar twee operatoren doet sommigen vrezen voor een duopolie, waarbij beide operatoren hun prijzen op elkaar afstemmen en hoog houden.

"Een star duopolie kan een gevaar zijn," zegt een insider uit de sector daarover. "Al kan ook het omgekeerde gebeuren, waarbij er prijsconcurrentie tussen de twee ontstaat. De aflopende situatie met zeven aanbieders was in elk geval niet financieel houdbaar voor alle spelers."

"Wij voorzien geen prijswijzigingen," zegt Matthieu Fauré, woordvoerder van Dott. "De ervaring in andere steden met twee spelers, bijvoorbeeld Lyon of Bordeaux, leert dat de prijsconcurrentie ook met slechts twee operatoren blijft spelen."

Dropzones

Naast de ruime halvering van de totale vloot, moet nog een andere maatregel het fenomeen van strooisteps tegengaan: het parkeren buiten de daartoe bestemde zones in de openbare ruimte - de zogeheten dropzones - wordt vanaf 1 februari verboden.

Het Brussels Gewest kondigde eerder al de ambitie aan om het aantal dropzones op korte termijn te verhogen van 1.000 naar 1.500. Dat streefcijfer zal op 1 februari nog niet gehaald worden. Volgens Brussel Mobiliteit zal de teller dan uitkomen op 1.332: 425 dropzones aan gewestwegen en 907 aan gemeentewegen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni