Kabinet Sven Gatz (Open VLD)

Bouw uitbreiding VGC-campus buitengewoon onderwijs Kasterlinden gestart

CD
© BRUZZ
18/05/2024

De VGC-campus Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem wordt uitgebreid. Er zal plaats zijn voor vijftig extra leerlingen buitengewoon lager onderwijs. Daarnaast komen er tien extra plaatsen in het internaat en voor dertig plaatsen dagopvang voor leerlingen in een moeilijke situatie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is het enige schoolbestuur in Brussel dat Nederlandstalig onderwijs organiseert voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. Momenteel zijn er negentien plaatsen in basisschool Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem en zestig plaatsen in de secundaire school Zaveldal in het centrum van Brussel. Om aan de groeiende vraag naar onderwijs voor deze specifieke doelgroep tegemoet te komen, investeert de VGC nu in een uitbreiding op de Campus Kasterlinden.

“De vraag naar buitengewoon onderwijs is groot, zowel in Brussel als in de Rand. Met deze uitbreiding komt de VGC hieraan tegemoet”, zegt Brussels Minister Sven Gatz (Open VLD), in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

Naast extra plaatsen voor de basisschool zal het nieuwe gebouw ook ruimte bieden aan het multifunctioneel centrum Kasterlinden (MFC). Het MFC, dat vorig jaar door de VGC werd opgericht, zal leerlingen met specifieke zorgnoden in het buitengewoon onderwijs op maat ondersteunen. Het MFC biedt leerlingen verblijfsmogelijkheden en een gespecialiseerde begeleiding en dagopvang, die zowel aanvullend als vervangend bij het schoolgebeuren kan zijn.

Eind 2025 zullen de leerlingen terecht kunnen in de nieuwe infrastructuur op Campus Kasterlinden. In een eerste fase focust de begeleiding, die door het MFC wordt georganiseerd, zich op leerlingen uit de VGC-scholen Kasterlinden en Zaveldal. In de toekomst wil de VGC de opgebouwde expertise over omgaan met leerlingen ernstige gedragsproblemen ontsluiten naar het volledig Nederlandstalig onderwijs in Brussel. ​

De VGC investeert 9,6 miljoen euro in het nieuw gebouw. De Vlaamse Gemeenschap legt 3,3 miljoen euro bij.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni