Poolster Kasterlinden

| Poolster Kasterlinden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verhoogt de capaciteitsbudgetten voor het buitengewoon onderwijs. Er wordt 45 miljoen euro uitgetrokken voor bijkomende plaatsen. Met een investering van 3.266.945 euro in de school Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem, komen er ook in Brussel maar liefst vijftig extra plaatsen in het basisonderwijs bij.

Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem biedt zowel buitengewoon kleuter-, als basis-, als secundair onderwijs aan. Daarnaast beschikt de school ook over een internaat. Buitengewoon onderwijs is belangrijk, aangezien het “voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats, met de beste omkadering en de hoogste onderwijskwaliteit vormt”, zoals minister Weyts terecht stelt.

Gemeenteraadslid Regine Heijvaert is dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering fors gaat investeren in de school in haar gemeente. “Ik ben heel blij dat Kasterlinden extra middelen krijgt toegewezen. Vijftig bijkomende plaatsen staan gelijk aan vijftig bijkomende kinderen die zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien in de beste omstandigheden. Als gemeente mogen we bijzonder fier zijn op het goede werk dat dagelijks in Kasterlinden wordt verricht!”

Wanneer de plaatsen vrijkomen, is nog niet aangekondigd. Het budget komt vrij tegen 2023, laat de woordvoerder van Ben Weyts weten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni