Weyts zoekt oplossing voor lerarentekort op Schaarbeekse basisschool

© Belga
07/03/2024
Updated: 07/03/2024 19.37u

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt "samen met de betrokken school en de directie van de scholengroep GO!" op zoek te zijn naar een oplossing voor de leerlingen die zonder klas vallen. Hij reageert daarmee op de sluiting van drie klassen in de Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience als gevolg van het lerarentekort. Vanaf 11 maart zullen 29 leerlingen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar uit de boot vallen wegens de overstap van twee leerkrachten naar scholen in Vlaanderen.

De 29 leerlingen kregen een oplijsting van Brusselse Nederlandstalige scholen waar nog plaats is, toegestuurd. Een tiental onder hen besloot ondertussen andere oorden op te zoeken, 17 leerlingen vonden nog geen nieuwe plek.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt "voortdurend in contact te staan" met de Schaarbeekse basisschool. "Samen zoeken we naar oplossingen om de twee vacatures ingevuld te krijgen", aldus de minister. Hij wijst erop dat "iedere werkgever in de problemen komt als er twee medewerkers vertrekken met slechts twee weken opzeg".

Ben Weyts (N-VA), vice-minister-president in de Vlaamse regering 5

| Ben Weyts (N-VA), viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

'Samenlevingsproblemen'

Weyts kijkt naar de "samenlevingsproblemen in Brussel" als een deel van de verklaring voor het vertrek van het leerkrachtenduo. Daarbij verwijst de minister naar de Brusselse veiligheidsproblematiek. "Het is een unieke situatie dat 85 procent van het Brusselse Nederlandstalige onderwijspersoneel niet in het Brussels gewest woont", aldus Weyts. "Dat is ook een zeer kwetsbare situatie, aangezien zij allen kunnen bezwijken voor een job dichter bij huis, wat hen de verplaatsing naar Brussel bespaart."

De "samenlevingsproblemen" in Brussel zijn volgens Weyts evenwel "geen allesverklarende oorzaak" voor het vertrek van de twee leerkrachten van Schaarbeek naar Vlaanderen. "Het is wel een element dat we moeten durven benoemen."

In afwachting van een oplossing zijn ouders en leerkrachten van plan wekelijkse acties te voeren aan de Schaarbeekse basisschool, vrijdagochtend staat een eerste actie gepland.

'Brusselpremie'

In Brussel is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor de werking van Nederlandstalige onderwijs. Collegelid Sven Gatz (Open VLD), verantwoordelijk voor Onderwijs en Scholenbouw, "betreurt dat dergelijke situaties zich voordoen en leerlingen en ouders halverwege het jaar op zoek moeten naar een andere plek".

Gatz "blijft vragen" aan de Vlaamse regering en Weyts "om inspanningen te leveren om het lerarentekort in Brussel op te vangen". Zo hoopt Gatz vooral een betere verloning voor Brusselse leerkrachten in de wacht te slepen. Die 'Brusselpremie' voor leerkrachten, zoals ook bestaat voor politieagenten uit Vlaanderen, moet Vlaamse leerkrachten ertoe bewegen de omgekeerde beweging te maken. Daarnaast wil Gatz ook een flexibel kader voor schoolbesturen om met het tekort te kunnen omgaan, en wil men de anciënniteitsverloning voor zij-instromers optrekken.

Sven Gatz, minister van de Brusselse Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het imago van Brussel

| Begin februari wees bevoegd VGC-lid Sven Gatz nog op een "hoopgevende evolutie" en stagnatie inzake het structurele lerarentekort in Brussel. Volgens de cijfers uit februari daalde het aantal openstaande vacatures in Brussel van 227 naar 209.

"Desondanks doen we met de VGC en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) inspanningen voor de omkadering en ondersteuning voor Brusselse leerkrachten en scholen om zij-instomers te trekken", duidt Gatz. "Zo hebben wij er alvast voor gezorgd dat de opleiding voor zij-instromers terugbetaald wordt. Maar dat is niet voldoende."

Begin februari wees Gatz nog op een "hoopgevende evolutie" en stagnatie inzake het structurele lerarentekort in Brussel. Volgens de cijfers uit februari daalde het aantal openstaande vacatures in Brussel van 227 naar 209. Dat was volgens Gatz het gevolg van de maatregelen die de VGC ondernam om het Brusselse lerarentekort op te vangen, zoals de organisatie van een vijftal infobeurzen om zij-instromers te informeren en de terugbetaling van het opleidingsgeld voor diezelfde zij-instromers.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Onderwijs , Hendrik Conscienceschool , verhuizing leerlingen , Ben Weyts , lerarentekort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni