Paleis 8 op de Heizel

| Paleis 8 op de Heizel.

Personeel Brussels Expo trekt naar Brusselse gemeenteraad: ‘Stad moet loon garanderen’

JB
07/02/2023

Na een vergadering met vakbonden en personeel gisteren is beslist dat de medewerkers van Brussels Expo komende maandag naar de Brusselse gemeenteraad trekken om te eisen dat hun loon gegarandeerd wordt door Stad Brussel.

Dat Brussels Expo in slechte papieren zit, is al langer bekend. Sinds de coronacrisis gaat het bergaf met de expohallen op de Heizelvlakte en vorige week diende de driekoppige directie zelfs haar ontslag in als antwoord op het uitblijven van gevraagde extra middelen.

Loongarantie

De onverwachte move uit de directiekamer heeft de medewerkers van Brussels Expo met veel ongerustheid opgezadeld, weet Jeroen Van Ranst van ACV Puls.

“Er is heel veel volk opgedaagd op de vergadering tussen vakbonden en personeel van gisteren. Er is beslist om volgende week maandag naar de Brusselse gemeenteraad te trekken met een concreet eisenpakket. Vandaag dienen we al een stakingsaanzegging in om toekomstige acties te dekken.”

Vooral over het financiële plaatje zijn er vragen, zeker omdat de ontslagnemende directieleden gebruik zouden maken van een pas in het leven geroepen regeling die stelt dat werknemers die vrijwillig vertrekken 80 procent van de ontslagvergoeding mogen opstrijken, terwijl het personeel zelf met vragen zit over de toekomstige uitbetalingen van hun loon.

“Daarom beroepen we ons op de statuten van Brussels Expo, waarin staat dat wanneer er financiële moeilijkheden de kop opsteken, de stad instaat voor de beheerskosten van Brussels Expo. Laat daarom de lonen van het personeel onder die beheerskosten vallen. Dat zou burgemeester Philippe Close (PS) en ook het schepencollege erkend hebben, maar de gemeenteraad moet daarin formeel duidelijkheid scheppen”, aldus Van Ranst.

"Beurzen worden sinds corona op andere manieren georganiseerd. De vraag is: wat impliceert dat concreet voor Brussels Expo en voor het personeel?"

Jeroen Van Ranst, ACV Puls

Privé-investeerders?

Ten tweede vragen de vakbonden en het personeel garantie op werkzekerheid. Het personeelsbestand werd van 110 werknemers in 2019 al afgeslankt naar 80 vandaag.

“Er gaan geruchten de ronde over een samenwerking met privé-investeerders, maar dat is ons nog volstrekt onduidelijk.” Die piste zou inderdaad leven bij bepaalde politici. Momenteel functioneert Brussels Expo als vzw.

Hoe dan ook eist het personeel duidelijkheid over de toekomst van de site. "Beurzen worden sinds corona op andere manieren georganiseerd. De vraag luidt dan: wat impliceert dat concreet voor Brussels Expo en voor het personeel op lange termijn? Er moet een visie komen, en middelen om die visie uit te werken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni