Personeel Brussels Expo komt samen in sfeer van onduidelijkheid

© Belga
06/02/2023

Vakbond ACV heeft maandag een personeelsvergadering gehouden met de werknemers van Brussels Expo. Na het ontslag van de voltallige directie vorige week wil het personeel snel duidelijkheid over de toekomst. De vakbond gaat hiervoor volgende maandag langs op de Brusselse gemeenteraad.

Het ontslag van de voltallige directie van Brussels Expo, de beheerder van de paleizen op de Heizel, kwam vorige week als een grote verrassing. De directie wilde zo de politiek wakker schudden. Door de pandemie ging het personeelsbestand van 120 naar 80 werknemers, maar nu de beurzen en evenementen weer op gang komen, zijn er handen te kort.

De onduidelijkheid over de toekomst zette de vakbonden aan tot een personeelsvergadering. "Er waren ook mensen aanwezig die geen lid zijn van een vakbond," geeft Jurgen Geeroms, zoneverantwoordelijke ACV Bouw, Industrie en Energie aan. "Op de vergadering kwamen drie grote punten naar voren. Welke middelen worden vrijgemaakt om de uitbating op korte termijn te voorzien? Welke middelen worden vrijgemaakt om de renovatie van de paleizen op langere termijn te voorzien? En wat is de toekomstvisie voor Brussels Expo?," aldus Geeroms.

Op maandag 13 februari trekt een vakbondsdelegatie naar de Brusselse gemeenteraad. Ze wil de toekomst van Brussels Expo op de agenda krijgen. De vakbond vraagt dat Brussels burgemeester Philippe Close, die ook voorzitter is van de raad van bestuur van Brussels Expo, de stad garant stelt voor de lonen en de investeringen voor de toekomst.

Er is maandag ook een bemiddeling tussen de directie en de raad van bestuur, maar de vakbond is daar niet op uitgenodigd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni