| Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 89 parlementsleden, ofwel 1 per 14.000 Brusselaars

Brussel heeft vier keer meer parlementsleden per inwoner dan Vlaanderen

© Belga - BRUZZ
15/06/2024

Franstalig België telt een pak meer politieke mandaten dan Vlaanderen en dat is ook het geval in Brussel, zo blijkt uit een studie van de economen Jean Hindriks en Alexandre Lamfalussy. Niet alleen hebben Wallonië en Brussel meer politici, ze hebben per inwoner ook meer politiek personeel. "De institutionele complexiteit van Brussel is problematisch", concludeert het rapport.

België telt over alle niveaus samen 31.800 politici, bestuurders en kabinetsmedewerkers. De onderzoekers tellen onder meer 54 ministers met alles samen 2.000 kabinetsleden, 592 parlements­leden, 13.300 gemeenteraadsleden en 9.580 bestuurders van intercommunales.

De meeste ministers

Van alle types politici zijn er meer in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Om te beginnen telt Vlaanderen 1 Vlaamse minister per 740.000 inwoners. In Brussel en Wallonië is dat 1 per 230.000, voor dat cijfer kijkt de studie naar de Waalse, Brusselse en Franse Gemeenschapsregering die samen beleid voeren in Franstalig België. Voor het Brussels Gewest apart gaat het om 1 gewestelijke minister of staatssecretaris per 157.000 inwoners. Vlaanderen telt dus maar negen ministers voor 6,8 miljoen inwoners, Wallonië en Brussel tellen er samen 21 voor 4,8 miljoen burgers.

De drie regeringen die in Brussel en Wallonië beleid voeren hebben ook de grootste kabinetten. Zo zijn er 272 cabinettards in Vlaanderen, tegenover 986 voor Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap. Dat geeft per miljoen inwoners een score van 40 kabinetsmedewerkers in Vlaanderen en 205 in Franstalig België. Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft bovendien de meeste personeelsleden van alle ministeriële kabinetten in ons land, namelijk 80 voltijdse equivalenten, zo berichtte de RTBF vorige maand al. Samen met de federale regering kosten de kabinetten volgens de studie jaarlijks 300 miljoen euro.

Geen enkel regeringslid in België heeft meer kabinetsmedewerkers dan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

De parlementaire mandaten tonen dezelfde verdeling. De Franse Gemeenschap en het Waals Gewest tellen per hoofd van de bevolking twee keer meer parlementsleden dan Vlaanderen. In Brussel is dat zelfs vier keer zoveel.

Zo heeft Vlaanderen 1 Vlaams parlementslid per 55.000 inwoners en is dat voor het Parlement van de Franse Gemeenschap 1 per 33.500 inwoners, voor Brussel gaat het om 1 parlementslid per 14.000 Brusselaars. In België heeft alleen de Duitstalige Gemeenschap er nog meer. In Europa steekt alleen Luxemburg Brussel voorbij qua aantal volksvertegenwoordigers, het gaat om 92 per miljoen inwoners in Luxemburg, versus 72 in Brussel.

De inventarisstudie is uitgevoer door Jan Hendriks, professor Economie en Alexandre Lamfalussy, onderzoeker aan het instituut voor statistische analyse LIDAM, beiden zijn verbonden aan de UCLouvain en de denktank Itinera. De resultaten van de studie die het aantal mandatarissenen en politie personeelsleden wordt zaterdag gebracht in De Tijd/L’Echo, La Libre Belgique en Sudinfo.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni