1 mei 2023: campagne 'Tax the rich!' van PVDA-PTB op de 1 mei-viering in Brussel, hier op het Anneessensplein

| PVDA-PTB op de 1 mei-viering in Brussel op het Anneessensplein.

PVDA Brussel vraagt partijen om blok te vormen tegen 'besparingsbeleid rechtse partijen'

© Belga - BRUZZ
06/05/2024
Updated: 06/05/2024 14.18u

De Brusselse PVDA heeft andere partijen uitgenodigd om samen een sociaal blok te vormen tegen "het besparingsbeleid van de rechtse partijen". De uiterst linkse partij wil werk maken van "een sociale ommekeer" op basis van drie pijlers: een herfinanciering van de federale dotatie tot wel 2 miljard euro, het bestrijden van de "groeiende macht" van de projectontwikkelaars in Brussel en een hervorming van de Brusselse instellingen.

PVDA-PTB bepleit een "sociale ommekeer" in de Brusselse politiek. "Die ommekeer is nodig, maar dan moeten we durven breken met beleid dat al dertig jaar wordt gevoerd, het is dat beleid dat Brussel in deze sociale crisis heeft gestort", zo stelt Jan Busselen, Nederlandstalig lijsttrekker voor PVDA in Brussel.

Herfinanciering

Qua herfinanciering van het Gewest bepleit de partij dat een verhoging van de federale dotatie aan Brussel. "Dit om het structureel budgettair tekort van 1,2 miljard euro op te vullen. Enkel zo kan de sociale urgentie in het Gewest opgevangen worden", zo argumenteert Busselen. Daarbij moet het gaan over een bedrag van 2 miljard euro per jaar. "Anders stevenen we af op een Grieks besparingsscenario", waarschuwt Busselen.

Volgens PVDA krijgt het Brussels Gewest te weinig terug voor de rijkdom die ze creëert. "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt slechts 8,5 procent uit de personenbelasting, een aandeel dat elk jaar daalt. Dit terwijl in Brussel 17,5 procent van de rijkdom van het land wordt gecreëerd", meent lijsttrekker van PVDA in de Brusselse Kamer en aftredend federaal volksvertegenwoordiger, Nabil Boukili.

'Mini-parlementen'

Daarnaast moeten ook de Brusselse politieke instellingen hervormd worden. PVDA-Brussel beoogt daarbij niet enkel de samensmelting van "mini-parlementen" zoals de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zo wil de marxistische partij inzetten op het inperken van het aantal ministers en het huisvestingsbeleid efficiënter maken door in te zetten op een verdere regionalisering van lokale bevoegdheden.

"Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt slechts 8,5 procent uit de personenbelasting, een aandeel dat elk jaar daalt. Dit terwijl de Brusselse werknemers 17,5 procent van de rijkdom van het land creëren."

Nabil Boukili

PVDA-Lijsttrekker voor de Kamer in Brussel

Daarnaast moeten ook de "politieke privileges" in Brussel aan banden gelegd worden. Zo stelt de partij dat de "Brusselse politieke klasse boven haar stand leeft". "De best betaalde politicus van ons land is de voorzitter van het Brussels parlement. Die verdient meer dan de Britse premier", zo zegt Busselen. Ook de kabinetswerking van de volgende minister-president moet stevig ingeperkt worden.

'Betonboeren'

Ten slotte wil de PVDA de "groeiende macht" van de Brusselse vastgoedpromotoren aan banden leggen. "Een handvol grote projectontwikkelaars uit de rijkste families van België hebben veel te veel macht in het Brussels Gewest. We moeten breken met deze betonbaronnen", concludeert huidig PVDA-fractieleidster in het Brussels parlement Françoise De Smedt.

Daarmee kijkt men vooral richting de ontsporing van het budget voor de Brusselse Metro-3, waarbij "Besix en Jan De Nul de roof van de eeuw plegen". "We begonnen met een project dat 1 miljard euro zou kosten en dat klaar zou zijn in 2025. Vandaag worden we opgezadeld met een rekening van meer dan 4,7 miljard euro. Dat is onbetaalbaar", aldus De Smedt.

Sociaal blok

Deze drie speerpunten moeten een antwoord bieden op vijf grote domeinen in Brussel, waaronder huisvesting, openbaar vervoer, de openbare diensten, werkgelegenheid en gezondheidszorg. PVDA wil een sociaal blok vormen tegen "rechtse partijen," waarmee men vooral MR en ook N-VA viseert. "Wij zijn klaar om te strijden voor deze ommekeer", zo luidt het. "De bal ligt in het kamp van de andere partijen. Zijn zij wel klaar om mee te strijden voor deze verandering?", vraagt PVDA zich af.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni