Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, in het Vlaams parlement

Dagvaarding Rousseau door Roma-vzw Kham onontvankelijk verklaard

© Belga
24/06/2024
Updated: 24/06/2024 09.55u

In de zaak van de racistische uitspraken over de Romagemeenschap op café in Sint-Niklaas is de rechtstreekse dagvaarding van Conner Rousseau door de Brusselse vzw Kham onontvankelijk verklaard. Dat heeft de Dendermondse correctionele rechtbank maandagochtend beslist.

Rousseau was niet aanwezig bij de voorlezing van de uitspraak. De correctionele rechtbank volgde de stelling van de verdediging en het openbaar ministerie dat de rechtstreekse dagvaarding onontvankelijk was. "De rechtbank stelt vast dat KHAM vzw geen blijk geeft van een rechtstreeks en individueel belang, en dus geen persoonlijk of rechtstreeks belanghebbende is in deze zaak." De vzw kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De uitspraken van Rousseau gebeurden tegenover agenten in het café 't Hemelrijk in Sint-Niklaas, in de nacht van 1 op 2 september 2023. Het parket Oost-Vlaanderen besliste een half jaar geleden om de procedure 'bemiddeling en maatregelen' op te starten, waarbij werd gepoogd om het geschil te regelen zonder er een rechtszaak van te maken. Rousseau kreeg daarbij maatregelen opgelegd zoals een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen, gesprekken met leden van de Romagemeenschap en sessies bij een therapeut.

Positief eindverslag

Een justitieassistent moest nagaan of Rousseau de maatregelen goed naleefde. Als dat gebeurde, dan werd hij niet vervolgd en kwam er geen vermelding op zijn strafblad. "Het positief eindverslag werd op 16 mei 2024 aan het ambt van de procureur des Konings overgemaakt waardoor de strafvordering is vervallen", meldde het parket Oost-Vlaanderen op 17 mei.

De vzw Kham had die dag via haar raadsman wel een dagvaarding neergelegd op de griffie van de correctionele rechtbank van Dendermonde lastens Conner Rousseau. De Brusselse vzw wou dat Rousseau met haar meeging naar het concentratiekamp van Auschwitz, waar Roma in gaskamers werden omgebracht, maar trok zich later terug uit de procedure nadat ze geen inzage had gekregen in het strafdossier.

De zaak op rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank kwam op 10 juni voor, een dag na de verkiezingen. De rechtbank moest toen eerst nagaan of de vordering van de vzw ontvankelijk was. Volgens het parket ging het om dezelfde feiten waarvoor de procedure maatregelen werd opgestart en was de strafvordering vervallen. De vzw had volgens het parket al geprobeerd inzage te krijgen in het dossier en misbruikte de rechtstreekse dagvaarding om onrechtstreeks zicht te krijgen op het strafdossier.

Geen benadeelde partij

Het parket verduidelijkte op een zitting twee weken geleden dat binnen de procedure alleen het luik maatregelen toegepast werd en niet het luik bemiddeling. "Er is geen bemiddeling opgelegd aan meneer Rousseau, alleen maatregelen werden opgelegd. Een van de maatregelen was een gesprek met de benadeelde partijen, maar de vzw is dat niet. De vzw is geen benadeelde partij en mensen die geen partij zijn moeten gelet op de privacy geen inzicht krijgen in een strafprocedure."

Abderrahim Lahlali, de advocaat van de vzw, betwistte dat. "Dat het parket zegt dat we geen benadeelde partij zijn, is gewoon fout. We hebben inderdaad deelgenomen aan een vergadering met Rousseau op 21 maart, maar dat was niet in het kader van de procedure bemiddeling", pleitte Lahlali. De advocaat bevestigde eerder dat Rousseau gedagvaard werd omdat een mogelijke parlementaire onschendbaarheid na de verkiezingen het moeilijker zou maken.

Niet gericht tegen Kham vzw

De vzw had "geen concrete materiële of morele schade geleden door de uitspraken van de gedaagde (Rousseau, nvdr.)", oordeelde de rechtbank bandaag. "De uitspraken waren niet gericht tegen KHAM vzw als rechtspersoon. Dat KHAM vzw de belangen van de Romagemeenschap behartigt, vormt geen individueel belang om een rechtsvordering te kunnen instellen", zegt de rechtbank in een persbericht.

"Het standpunt van de rechtbank is duidelijk en het lijkt me sterk dat de vzw in beroep zou gaan", reageerde An-Sofie Raes, de advocaat van Rousseau, na de uitspraak. "De vzw kon geen belang aantonen. Het is goed dat de rechtbank ook bevestigt dat meneer Rousseau op een heel correcte en geëngageerde manier de opgelegde maatregelen uitgevoerd heeft. Of hij boete gedaan heeft? Ja, ik denk dat we dat zo mogen noemen."

Rousseau haalde met 75.801 voorkeurstemmen de meeste stemmen in Oost-Vlaanderen, maar hij is op dit moment niet parlementair onschendbaar. Lahlali wou na de uitspraak geen commentaar geven alvorens hij contact had met zijn cliënt. Als er geen beroep aangetekend wordt, is de zaak rond de uitspraken van Rousseau afgerond.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Justitie , VZW Kham , conner rousseau , roma

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni