20240328 Regeringsrapport minister-president Rudi Vervoort (PS) 2

Vervoort tijdens Irisfeest: ‘Dat men mij niet komt zeggen dat Brussel bedelt’

EC
© BRUZZ - belga
04/05/2024

Het mag eens ophouden met de "minachting of wantrouwen" ten aanzien van Brussel, vindt Rudi Vervoort (PS). Die vroeg in zijn wellicht laatste speech als minister-president om meer erkenning en federale steun aan de hoofdstad, zeker rond mobiliteit en veiligheid. Daarmee is de 35ste verjaardag van het Hoofdstedelijk Gewest zonet politiek afgetrapt in Bozar.

Voor de vijfendertigste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam onder meer Axelle Red naar Bozar en werd het Brussels volkslied van ‘Brusseleir’ voorgesteld. Maar er was ook ruimte voor reflectie over de voorbije vijfendertig jaar, en politieke speeches. “Al 35 jaar of nog maar 35 jaar Brussel, daarover kan je van mening verschillen. Wat zeker is, is dat de weg die is afgelegd, immens is,” begon parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) zijn toespraak.

Vooraf aan zijn speech was al een video te zien met verwezenlijkingen op vlak van mobiliteit, stadsvernieuwing, werk en festiviteiten in Brussel sinds 1989. “De internationale uitstraling van Brussel is versterkt en er is een Brusselse identiteit ontstaan die zijn formidabele diversiteit overstijgt.” We kunnen, vindt Madrane, dan ook zeggen dat “Brussel voor het examen is geslaagd” om de twee grote taalgemeenschappen van ons land vredig te laten samenleven.

Al blijft er ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld met burgerpanels en meer participatie, om uitdagingen rond polarisatie, fake news en internationaal conflict het hoofd te bieden. “Laten we waakzaam blijven voor wie de democratie wil aanvallen,” zei Madrane, die wil inzetten op betere efficiëntie en samenwerking met de andere gewesten.

‘Brusselaars voor schut’

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) formuleerde het scherper, in wat wellicht zijn laatste speech wordt. Vervoort is na de verkiezingen van 9 juni geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij benadrukte dat die efficiëntie-oefening al aan de gang is, maar nog te weinig bekend bij het grote publiek. De gewestelijke dienstverlening aan burgers verbeteren en die ook kenbaar maken, moet de ambitie blijven van de komende regering, vindt Vervoort. “Ongeacht de uitkomst van de stembusgang, koester ik de wens dat er Brusselse partijen mogen zijn die elkaar vinden om een project te ontwikkelen ten dienste van de Brusselaars. En dat Brussel niet gegijzeld wordt door belangen die vreemd zijn aan die van de Brusselaars,” zei Vervoort.

Daarbij trok hij van leer tegen de - voornamelijk Vlaamse - ideeën om Brussel te reorganiseren. “En dat men mij niet komt zeggen dat Brussel bedelt. Of dat Brussel zijn politiezones maar moet samenvoegen, zijn openbare diensten moet privatiseren of wat weet ik nog allemaal. Ik vraag en ik hoop dat iedereen in dit land de ontwikkeling van de hoofdstad ter harte neemt, want die ontwikkeling straalt af op het hele land. Er is haast bij,” aldus Vervoort.

“Degenen die beweren dat de Brusselse burgemeesters of ik zelf alle bevoegdheden en middelen in handen hebben om drugsbendes aan te pakken, nemen een loopje met de waarheid”

Rudi Vervoort (PS), minister-president

Onder meer voor grote mobiliteitsprojecten vroeg hij uitdrukkelijk meer federaal geld, zonder de dure metrolijn 3 bij naam te noemen. Ook om de drugsoverlast het hoofd te bieden, kijkt hij naar een versterking van politie en justitie op het federale niveau. “Degenen die beweren dat de Brusselse burgemeesters of ik als minister-president zelf alle bevoegdheden en middelen in handen hebben om die bedreiging aan te pakken, nemen een loopje met de waarheid. En daarmee zetten ze ook de Brusselaars voor schut,” aldus Vervoort.

Vervoort heeft het tenslotte gehad met “het wantrouwen, minachting of onbegrip ten aanzien van Brussel”, zei hij nog. “We kunnen ook de handen in elkaar slaan door een volwassen vorm van samenwerkingsfederalisme met zin voor verantwoordelijkheid nieuw leven in te blazen,” en hij pleitte voor een erkenning als 'volwaardig stadsgewest'.

Guy Vanhengel lichtte toe waarom de ondervoorzitter van het Brussels Parlement bij het Irisfeest ook het woord neemt. Brussel is immers een tweetalige stad met het Frans en het Nederlands als officiële talen. Maar Vanhengel brak een lans voor de derde taal van het Gewest, het Brussels, met de voorstelling van een Brussels volkslied "Brusseleir", op de tonen van 'Ik voel met goed' van Johan Verminnen.

Vrijdag kreeg Manneken Pis al een bijzondere outfit ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Brussels Gewest en gedurende het hele weekend zijn er tal van activiteiten in het kader van het Irisfeest.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni