| Zij aan zij tijdens de voorstelling van het Pact voor Brussel: Hannelore Goeman, Pascal Smet en Ans Persoons.

Vooruit.brussels pleit voor één nieuw Stadsgewest Brussel-Hoofdstad

© Belga
12/02/2024

Vooruit.brussels heeft maandag een Pact voor Brussel voorgesteld, waarin alle negentien gemeenten fuseren tot één nieuw Stadsgewest Brussel-Hoofdstad met één OCMW en één politiezone. Dat moet zorgen voor een bezuiniging van anderhalf miljard euro, die geïnvesteerd kan worden in de mensen in plaats van structuren, vindt de partij.

In het nieuwe stadsgewest zouden de gemeenten, OCMW's en politiezones worden gefusioneerd. Daarnaast komen er in het plan naar analogie met de Antwerpse districten stadsdelen of wijken met logische grenzen (een spoorweg, kanaal, ...) van zo'n 50.000 inwoners. Dat betekent dat er meer stadsdelen zouden zijn dan de huidige negentien gemeenten.

De wijzigingen zouden volgens staatssecretaris Ans Persoons enorme winsten inhouden, aangezien naast de OCMW's en politiezones ook de huisvestingsmaatschappijen gefuseerd worden en er één beheer komt van de zwembaden en sportcomplexen. Ook intercommunales zoals Vivaqua en Sibelga komen onder het beheer van het Gewest. De stadsdelen krijgen eigen bevoegdheden inzake gemeenschapsleven, buurtpolitie, buurtsport, wijk- en straatgroen, openbare netheid, wijkverfraaiing, wijkparticipatie, stadsvernieuwingscontracten en lokale sociale bijstand.

De burgers kunnen in hun stadsdeel ook terecht bij een lokale antenne voor informatie en administratie van zowel het stadsgewest als het stadsdeel.

Inkanteling GGC, VGC, Cocof

Wat de gemeenschapsbevoegdheden betreft, pleit Vooruit.brussels voor de inkanteling van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) in het stadsgewest. Brussel-Hoofdstad wordt daardoor ook bevoegd voor de stedelijke cultuur, jeugd en sportbeleid, het flankerend beleid inzake onderwijs en kinderopvang, de bijstand aan personen en het zorg- en gezondheidsbeleid.

In het stadsgewest zouden onvoorwaardelijke garanties zijn op Nederlandstalige dienstverlening. Vooruit.brussels stapt wel af van de tweetalige dienstverlening zoals die nu theoretisch bestaat binnen de huidige GGC-instellingen. "We kiezen daaromvoor een nieuw Hoofdstedelijk model met een aanbod van zowel ééntalig Nederlandstalige, ééntalig Franstalige als tweetalige zorgvoorzieningen en -diensten georganiseerd onder bevoegdheid van Brussel-Hoofdstad." aldus nog Hannelore Goeman, fractieleidster in het Vlaams Parlement.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Stadsgewest, vooruit.brussels, Hannelore Goeman, Pascal Smet, Ans Persoons

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni