Anton Schuurmans

| Een recente sluikstort in de Paleizenstraat.

Vier keer minder pv's voor openbare netheid in Schaarbeek in vier jaar tijd

SD
© BRUZZ
02/04/2024

Het aantal uitgeschreven boetes in Schaarbeek voor inbreuken op de openbare netheid – zoals voor sluikstorten, zwerfvuil en wildplassen – is op vier jaar tijd met zo'n driekwart gedaald. De daling is niet direct goed nieuws: volgens de gemeente liggen onder andere een personeelstekort en een reorganisatie van de dienst Netheid aan de basis. "Onbegrijpelijk, als je kijkt naar de vuile staat van sommige straten in onze gemeente," reageert gemeenteraadslid Anton Schuurmans (CD&V), die de cijfers opvroeg.

Het aantal boetes voor inbreuken op de openbare netheid daalde van 3.017 in 2018 naar 787 in 2022: een daling van 74 procent. Ook het aantal gerichte netheidsacties, genaamd Dust-Bust en Trash, viel terug: van dertig in 2018 terug naar zeven in 2023. Meer dan driekwart van die boetes werden overigens uitgeschreven voor het foutief buitenzetten van vuilnis.

Volgens schepen van Openbare netheid Déborah Lorenzino (Défi) komt de daling door onder meer een interne reorganisatie van de dienst Netheid, een moeizame zoektocht naar personeel en minder politiecapaciteit om de grote netheidsacties te begeleiden, aldus Lorenzino aan BRUZZ.

Bemiddelaars

De gemeente heeft daarnaast in de tussentijd voor een andere aanpak gekozen. Zo worden sinds 2021 bemiddelaars ingezet na klachten of meldingen, aldus de schepen. Zij zetten in op bewustwording en laten bijvoorbeeld illegale stortplaatsen bewust achter met een lint eromheen en de vermelding van welke boete de overtreders riskeren.

"Sinds de lancering van het project zijn de illegale stortplaatsen verschillende keren uit zichzelf verdwenen, wat bewijst dat dit initiatief een verschil maakt," aldus de schepen.

"Ik geef de voorkeur aan een aanpak die het niet nodig maakt om te bekeuren. Het doel is namelijk niet verbaliseren, maar meer netheid in de openbare ruimte. Verbalisering is belangrijk, maar heeft geen zin als de overtreders niet begrijpen wat ze hebben gedaan." De bemiddelaars hebben in 2023 op die manier 256 interventies gedaan, klinkt het.

Netheidsplan

Intussen zegt de gemeente werk te hebben gemaakt van een netheidsplan, met nieuwe intelligente camera's, mobiele containers en meer vuilnisoperaties, buurtonderzoeken en sensibiliseringscampagnes. Maar de schepen benadrukt dat camera's geen mirakeloplossing zijn. "Momenteel is een ambtenaar hier fulltime mee bezig. Als we meer camera’s plaatsen, hebben we dus ook meer personeel nodig."

Sinds de reorganisatie van de dienst en de aanstelling van een nieuwe directeur in augustus 2023 kan de dienst zich wel opnieuw focussen op verbalisering, klinkt het. "Intussen werden er in januari opnieuw 200 pv's opgesteld voor openbare netheid," aldus schepen Lorenzino nog.

Maar voor gemeenteraadslid Schuurmans komt dit te laat. "De gemeente heeft meer dan vijf jaar de tijd gehad om werk te maken van netheid. Al jaren klagen de inwoners over vuile straten en pleinen. Nu de verkiezingen komen, werkt het schepencollege plotseling aan een nieuw netheidsplan. Dit is totaal niet geloofwaardig," aldus het CD&V-gemeenteraadslid, dat verder nog pleit voor onder meer meer vuilnisbakken en betere reiniging van de straten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni