Een Airbnb-appartement op de Grote Markt

| Een Airbnb-appartement op de Grote Markt.

Brussels Parlement legt Airbnb-verhuur aan banden

© Belga
26/01/2024

Het Brussels Parlement heeft vrijdag de ordonnantie goedgekeurd die de wildgroei van Airbnb-woningen aan banden wil leggen. MR, N-VA, Les Engagés, Vlaams Belang en CD&V stemden tegen, PVDA en Agora onthielden zich.

De ordonnantie over het toeristische verblijf wil zowel toeristische verblijven in alle veiligheid mogelijk maken als de negatieve gevolgen van deze economische activiteit beperken. De voorafgaandelijke registratie van een toeristisch verblijf blijft in de nieuwe ordonnantie behouden.

Door de toeristische verblijfsactiviteit te reglementeren, worden de gevolgen beperkt tot het feit dat woningen via bijvoorbeeld Airbnb tijdelijk of permanent uit de verhuurmarkt voor woondoeleinden worden onttrokken. Daarnaast wordt het woningtekort aangepakt en de stijging van de huur- en huizenprijzen tegengegaan, maakte minister-president Vervoort zich sterk.

Geografische spreiding

De tekst wil daarnaast de toerist behoeden voor de risico's die ze zouden nemen door een woning te boeken die niet voldoet aan de normen op het vlak van veiligheid, bewoonbaarheid, hygiëne en gezondheid.

Vervoort wees er in de commissie ook op dat de verplichting van een stedenbouwkundig conformiteitsattest een waarborg is voor de geografische spreiding. Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is het planningsinstrument bij uitstek dat daarvoor moet zorgen. De nieuwe ordonnantie behoudt het aangifte- en registratiesysteem voor toeristische verblijfsactiviteiten.

Tegelijk wordt de huidige procedure vereenvoudigd. "De verschuiving van registratievoorwaarden naar uitbatingsvoorwaarden maakt het mogelijk om de vereisten voor het in uitbating nemen van toeristische logies te versoepelen en toch zeker te stellen dat de uitbating van de activiteit omkaderd is", aldus nog Rudi Vervoort.

'Verbetert situatie nauwelijks'

Voor Mathias Vanden Borre (N-VA) blijven de uitbaters van toerismebedrijven door de nieuwe ordonnantie in de kou staan. "De nieuwe regelgeving zal de situatie van kleine, particuliere uitbaters van toerismeverblijven nauwelijks verbeteren. De moeilijkheid of zelfs de onmogelijkheid voor die uitbaters om een toerismeverblijf legaal uit te baten, zal blijven bestaan", stelde hij.

Vanden Borre hekelde dat het bijzonder lang geduurd heeft tot de oude regelgeving uit 2014 herzien werd. De problemen waren nochtans van bij het begin gekend: een onwerkbare procedure en te strenge voorwaarden.

"Ik vrees dat kleine zelfstandigen of mensen die toerismeverblijven willen uitbaten in bijberoep, zelfs met de beste wil van de wereld hun activiteit opnieuw niet in overeenstemming kunnen brengen met de nieuwe regelgeving omdat die ook onwerkbaar is", vreesde de N-VA'er.

Levenskwaliteit

Geoffroy Coomans De Brachène (MR) hekelt dat de ordonnantie niet zorgt voor een echte regulering van de Airbnb-woningen. Er zijn geen maatregelen voorzien om de levenskwaliteit van de omwonenden te garanderen, bijvoorbeeld door geluidsmeters.

Hij vreest ook dat het bijna onmogelijk zal zijn een stedenbouwkundig conformiteitsattest te verkrijgen. De hogere boetes komen neer op een de facto verbod op Airbnb-woningen, waarvan er momenteel 97,5 procent illegaal zijn.

Voor Françoise De Smedt (PVDA) bevat de tekst heel wat positieve elementen, maar de PVDA onthoudt zich omdat er onvoldoende garanties zijn om de problemen op het vlak van stedenbouw en het woningentekort aan te pakken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Brussels toerisme, Airbnb

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni