City Confessions: het bordspel tegen grensoverschrijdend gedrag

TP
© BRUZZ
14/05/2024

Het Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) van de VUB en de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant, ontwikkelden samen een nieuw bordspel dat de samenleving moet sensibiliseren omtrent grensoverschrijdende situaties.

Danielle Fernandes van RHEA werkte mee aan de ontwikkeling van het bordspel. “Het idee rond het spel is om het gesprek rond straatintimidatie, dat heel moeilijk en uitdagend is, interessanter te maken door er een participatieve dimensie aan toe te voegen”, legt ze uit. “Je kan bijvoorbeeld je eigen mening geven of uitleggen hoe jij zou reageren als je in zo’n situatie terechtkomt.”

“Het was voor ons heel belangrijk om het spel gemeenschapsgericht op te bouwen. Om die reden hebben we samengewerkt met ZIJkant, een game-ontwikkelaar en een groep jonge vrouwen”, vertelt Fernandes nog. Op die manier kon volgens haar in samenspraak beslist worden “wat echt belangrijk was om aan het spel toe te voegen.”

Technieken

Met het spel wil de vrouwenbeweging ZIJkant omstaanders manieren aanreiken om in te grijpen bij het aanschouwen van intimiderende situaties op straat. “Doorheen het spel krijgen de deelnemers vijf omstaandertechnieken aangeleerd”, vertelt Julie Van Garsse, directeur van ZIJkant. Net zoals in het echt kun je beslissen om niet in te grijpen. Maar, “je wordt wel aangespoord om het te doen”, voegt ze toe.

Het spel mag dan gloednieuw zijn, maar de eerste resultaten lijken positief. “Uit de literatuur blijkt dat je als omstaander beter met een incident kunt omgaan wanneer er gediscussieerd wordt over een onderwerp en je actief met het onderwerp aan de slag gaat”, aldus Fernandes. En dat wordt door een eerste peiling bevestigd.

“Meer dan 80% van de jongvolwassenen die het spel testten, leerden nieuwe dingen bij. Ze gaven ook aan gemotiveerder en meer zelfzeker te zijn om in te grijpen in de praktijk.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni