10 januari 2024: voorstelling nieuwe versie migratiewetboek met Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie

| Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Dubbel zoveel mensen zonder papieren teruggestuurd naar Marokko

© BRUZZ
30/05/2024

In de eerste vijf maanden van 2024 werden dubbel zo veel Marokkanen die onwettig in België verbleven gedwongen teruggestuurd als in dezelfde periode in 2023, namelijk 119 tegenover 55. Volgens de CD&V-minister werpt de vernieuwde samenwerking met Marokko vruchten af.

Dit jaar voerde federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) de zogenaamde ‘high trouble’-aanpak in Brussel en Antwerpen in. Zo wil ze veelvuldige overlastplegers sneller uit te sturen. Daarbij houdt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) plaatsen beschikbaar voor mensen die vaak voor overlast zorgen en al geïdentificeerd zijn door de lokale politiediensten. DVZ begint ook al vooraf met de nodige voorbereidingen voor terugkeer (identificatie door het herkomstland, verkrijgen van reisdocumenten...).

Wanneer de personen in kwestie worden aangetroffen bij politieacties, kunnen zij meteen worden overgebracht naar het gesloten centrum met het oog op snelle terugkeer. Dit jaar werden in het kader van die acties al 5 Marokkanen in onwettig verblijf teruggestuurd.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd, in dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog maar 55. Volgens De Moor werpt de vernieuwde samenwerking met Marokko zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer. Daarbij zet de staatssecretaris prioritair in op de terugkeer van mensen die criminele feiten hebben gepleegd en een gevangenisstraf hebben uitgezeten, of mensen die overlast plegen en opgepakt worden tijdens politieacties.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni