1834 Europese wijk 18

Net geen kwart van de Brusselaars heeft andere Europese nationaliteit

EC
© BRUZZ
22/01/2024

In heel Brussel woonden vorig jaar 287.590 personen met een nationaliteit van de Europese Unie, zonder Belg te zijn. Dat blijkt maandag uit de nieuwste jaarcijfers van Brussels statistiekbureau Bisa. Het aantal niet-Belgische Europeanen komt neer op 23,2 procent van alle Brusselaars.

Bisa publiceert zijn jaarlijkse ‘Mini-Bru’-gids in 2024 met het Belgisch EU-voorzitterschap in het achterhoofd. In de gids staan recente statistieken over de Brusselse bevolking, inkomens, politiek en veel meer. Vanwege het EU-voorzitterschap is er dit jaar ook een apart hoofdstuk over Europese inwijkelingen.

Die waren in 2023 met 287.590 in Brussel, dubbel zoveel als twintig jaar eerder. Het aantal inwoners met een nationaliteit van de Europese Unie dat niet Belg is, blijft gestaag toenemen. Daarnaast wonen in Brussel nog 170.562 personen met een nationaliteit van buiten de EU. Samen zijn ze goed voor 181 verschillende nationaliteiten in de hoofdstad. Meer dan een tiende van al die buitenlanders werkt hier voor één van de internationale instellingen (51.593 personen).

Bij de Europese expats blijven de Fransen de grootste groep. Zij zijn maar liefst met 69.984, te vergelijken met een grote gemeente. Op plaats twee volgen de Roemenen, met 46.572, nadien de Italianen met 35.929. Maltezen, Cyprioten en Esten zijn met erg weinig, elk minder dan duizend. De gemiddelde leeftijd van al die Europeanen is 37 jaar en ze wonen vooral in het zuidoosten van de stad.

Oost-Europeanen vaker vrouw

Er zijn ook verschillen te merken in de instroom. Italianen, Grieken en Spanjaarden zijn al sinds de jaren negentig met ongeveer evenveel in Brussel als vandaag. Er is daar geen sprake van blijvende immigratie en de gemiddelde leeftijd ligt in die groep rond of boven de 40 jaar. De instroom van Roemenen, Portugezen, Polen en Fransen blijft een pak hoger. De gemiddelde Roemeen is hier ook maar 32 jaar oud en vaker man dan vrouw. Uit Estland, Finland, Letland, Litouwen, Slowakije en Tsjechië zijn de inwijkelingen dan weer in zes op de tien gevallen een vrouw.

Brusselaars met een nationaliteit van buiten de EU komen vooral uit Marokko (7,3 procent), Oekraïne (2,8) en Syrië (2,2).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni