| De nieuwe school kreeg een 'avontuurlijke' speelplaats met klimtoestellen en glijbaan.

Protestants-evangelische school opent de deuren: 'Christelijke identiteit staat centraal'

JP
© BRUZZ
24/02/2024

De eerste protestants-evangelische school van Brussel startte al in 2015 in Haren, in tijdelijke huisvesting. Dit weekend huldigt het schoolbestuur de nieuwbouw in. "We bidden en vertellen bijbelverhalen. Er worden geen godsdienstlessen gegeven over andere religies."

Zaterdag huldigt het schoolbestuur het nieuwe gebouw in bijzijn van VGC-minister voor Onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz (Open VLD). De nieuwbouw biedt plaats aan maximaal 220 basisschoolleerlingen.

Het nieuwe schoolgebouw kreeg veel houtbouw, een speelplaats met klimtoestellen en glijbaan, een nieuwe leraarskamer en een nieuwe refter. Directeur Jorien Creemers spreekst van “een oase in de stad".

De Schatkist is voorlopig de eerste school in Brussel van het netwerk van Scholengroep IPCO, scholen met een protestants-evangelische identiteit.

"Alle teamleden zijn actief christen, op een enkeling na," zegt schoolbestuurster Laura Van Nieuwenhuizen. "In onze school staat de christelijke identiteit centraal. We zijn er actief mee bezig, door te bidden en door het vertellen van Bijbelverhalen."

Mix van culturen en godsdiensten

Is er vraag naar protestants-evangelisch onderwijs in een hyperdiverse stad als Brussel? Voor de ouders die voor De Schatkist kozen, blijkt christelijk onderwijs geen probleem. "Er is een mix van religies en culturen: van evangelisch-protestanse tot boeddhistische en islamitische gezinnen," zegt Van Nieuwenhuizen. "Er zijn ook overeenkomsten, zo wordt Jezus bijvoorbeeld door moslims erkend als een van de profeten."

De school biedt een regulier curriculum aan, vergelijkbaar met het leerplan van het katholiek onderwijs. De godsdienstlessen worden vanuit een protestant-evangelisch perspectief worden gegeven, maar dat betekent niet dat de andere religies worden verwaarloosd. Zoals directrice Jorien Creemers uitlegt: "Hoewel onze docenten geen islam-onderwijs verzorgen, komen andere religies wel aan bod."

Creemers vervolgt: "Religie speelt een belangrijke rol in veel culturen. We hebben kinderen uit 36 verschillende nationaliteiten op school. Bij ons spreken we openlijk over het geloof en dat is naar mijn mening een verademing voor ouders en hun kinderen. Ik geloof dat dit voor velen bijdraagt aan het gevoel van thuiskomen binnen onze schoolgemeenschap."

Lees verder onder de foto.

76750900-img20240223160612.jpg

| Basisschool De Schatkist.

Ruim vijf miljoen

In 2015 ging de nieuwe school van start, eerst met 35 kinderen in gehuurde tijdelijke lokalen. In 2022 startten de bouwwerken van het passiefbouwproject, dat begin 2024 werd afgerond. Inmiddels telt de instelling 148 leerlingen.

De financiering van dit project raakte rond dankzij investering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 4,1 miljoen en de Vlaamse Gemeenschap 1 miljoen. De school kon ook rekenen op de verschillende andere VGC-subsidies.

“Met dit bouwproject van De Schatkist bewijst een klein schoolbestuur dat met een goed plan en een volgehouden projectopvolging, een mooie passiefbouw kan worden neergezet,” zegt minister Gatz. "Hiermee breiden we de capaciteit basisonderwijs in dit deel van Brussel uit én we verhogen de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Brussel.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni