| Leerlingen van basisschool Sint-Vincentius vertrekken met de bus naar de containerklassen in de Egide van Ophemstraat.

Ouders starten petitie tegen Sint-Vincentiusschool in Ukkel

MW
© BRUZZ
16/11/2022

Wat is er aan de hand in de Nederlandstalige kleuter- en basisschool Sint-Vincentius in Ukkel? Daar zijn ouders een petitie gestart om een radicale verandering te eisen in de leiding van de school. Ze zijn bezorgd over “de voortgang van het onderwijs van de kinderen, maar ook over hun gezondheid en veiligheid,” is te lezen in de petitie die inmiddels 80 handtekeningen telt.

Lerarentekort, spanningen met de directie en vertraging in een nieuwbouwproject door corona en een failliete aannemer vormen de perfecte storm die aan de basis van het ongenoegen lijkt te liggen.

In een petitie kaarten inmiddels 80 ouders (op 160 leerlingen) verschillende problemen aan. Er is ten eerste de hoge uitval onder leerkrachten, waardoor sommige lessen niet meer doorgaan. De uitgevallen leerkrachten zouden ook vervangen worden door mensen zonder de juiste diploma’s en “in het bijzonder familieleden van de directrice”.

Verder hekelen de ondertekenaars de slechte communicatie tussen het schoolhoofd, de leraren en de ouders en vinden ze de schoolomgeving onveilig, vooral tijdens de naschoolse opvang. “Kinderen worden aan hun lot overgelaten tijdens de opvang, alleen bij de voordeur, zonder regelmatige begeleiding in de bus,” klinkt het.

Het schoolbestuur gaf intussen gehoor aan de bezorgdheden en trof maatregelen. De dagelijkse leiding van de school zou tot Kerstmis in handen komen van de voorzitter van de inrichtende macht.

Lerarentekort

Veel van de problemen die de ouders aankaarten, gaan terug op een structureel lerarentekort, zoals in wel meer Brusselse scholen. Verschillende ouders klagen over de grote turn-over binnen het lerarenkorps van Sint-Vincentius.

“Na enkele weken had mijn dochter al een nieuwe leerkracht,” zegt een vader aan de schoolpoort. “Mijn kinderen zitten hier al vier jaar op school en sinds dit schooljaar zijn opvallend veel leerkrachten afwezig. Zelfs juffen die voordien nooit ziek waren,” klinkt het bij een moeder.

Ernest, vader van twee kinderen op Sint-Vincentius, zette op een ochtend zijn kind af aan de schoolpoort, “maar er bleek niemand aanwezig te zijn om hen met de bus te begeleiden naar de andere campus in de Egide van Ophemstraat (waar de school tijdelijk en door plaatsgebrek lessen organiseert in containers, red.). Dat is onaanvaardbaar.”

20221115_Sint-Vincentius

| De tijdelijke speelplaats achter de werf op nummer 87, die sinds maandag in gebruik was.

“We hebben geen tools om goede leerkrachten aan ons te binden,” maakt Frederic Convent, voorzitter van de inrichtende macht van de school, de analyse. “Als leerkrachten uit Gent de mogelijkheid krijgen om dichter bij huis voor de klas te staan, is de keuze voor hen snel gemaakt.” Hij stelt daarom een degressieve Brusselpremie voor.

Spanningen met directie

Het groot verloop van leerkrachten, wijten sommige ouders echter ook aan de nieuwe directie. “We merkten dat de samenwerking met de nieuwe directie gespannen loopt,” vertelt Convent daarover. “Daarom zal ik in overleg met het schoolbestuur en het katholiek onderwijs voorstellen om tot Kerstmis de directie bij te staan. Intussen zoeken we verder naar een oplossing. We nemen deze kwestie dus serieus,” benadrukt de scholenvoorzitter.

"Het zou inderdaad niet kunnen dat een familielid wordt voorgetrokken wanneer er nog andere geschikte kandidaten zijn, maar dat is in deze niet gebeurd."

Frederic Convent - voorzitter van de vzw parochiescholen Ukkel

Brussel Kiest 2018 Ukkel Open VLD Frederic Convent plaats 35

Ouders stellen zich ook vragen over de aanwerving van personeel dat niet de nodige kwalificaties zou hebben om les te geven, vinden het “niet normaal dat familieleden van de directrice worden aangeworven om de afwezige leerkrachten te vervangen” en wijzen op mogelijke belangenvermenging.

“Op 1 september waren wij fier te kunnen zeggen dat elke klas een leerkracht had," aldus Convent. “Daarna zijn een aantal mensen opeens uitgevallen door ziekteverzuim. Daarop heeft de directrice een paar mensen uit haar familie voorgesteld om in te vallen, bij gebrek aan kandidaten,” repliceert Convent.

“Is dat schandalig? Het zou inderdaad niet kunnen dat een familielid wordt voorgetrokken wanneer er nog andere geschikte kandidaten zijn, maar dat is in deze niet gebeurd.”

20221115_Sint-Vincentius

| In deze zaal werd sinds maandag de naschoolse opvang georganiseerd.

Hoe dan ook, de kwaliteit van de naschoolse opvang lijdt onder het personeelstekort. Door het nijpende plaatsgebrek in de school, wordt die sinds maandag georganiseerd in een lokaal achter een werf waar de school een nieuw gebouw laat zetten. Tot ongenoegen van de ouders, die de plek onveilig en niet geschikt vinden.

“Ze hebben het lokaal dan wel geschilderd, maar heb je die vochtplekken en de gevaarlijke trap naar beneden gezien?” zegt Abdelhafid.

Een andere ouder, die professioneel werven controleert voor het OCMW van Ukkel, wijst intussen de aanwezige werfleider op de gevaren van de tijdelijke speelplaats voor het gebouw waar de opvang plaatsvindt. Herashekken die kunnen omvallen, gereedschap, verhoogjes die niet afgeplat zijn.

“Ik begrijp de ongerustheid,” zegt Convent, die erkent dat de naschoolse opvang “misschien niet ideaal” verliep. Waarom er dan niet gewacht is met het openen van die speelplaats? “Dat is een optie, die mij vandaag ook op een constructieve manier is voorgesteld door een van de ouders, aldus Convent, die meegeeft dat het gebouw en de trap goedgekeurd werden door de brandweer en Idewe.

De school besloot gisterenavond nog om “de speeltijden, de opvang en de middagpauzes te laten doorgaan zoals vroeger in de Beeckmanstraat 99.”

Uitbreiding van de school

Het lerarentekort en de spanningen met de directie komen bovenop de uitdagingen die de school ondervindt bij haar uitbreiding. In 2016 besloot men de school, die tot dan enkel kleuteronderwijs aanbood aan 60 leerlingen in de Beeckmanstraat 99, uit te breiden.

“Op die manier kunnen we leerlingen een volwaardig traject aanbieden en ontstaat ook een hechte gemeenschap met goed functionerende ouderkring,“ legt Frederic Convent uit.

De vzw tekende daartoe eind 2017 een compromis om de panden op nummers 83, 85 en 87, waar tot dan de gemeentelijke diensten onderdak hadden, te kopen en telde daar in juli 2022 met de steun van de VGC en het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 2,25 miljoen euro voor neer. De nieuwe gebouwen daar moeten op termijn plaats bieden aan 280 leerlingen.

De verbouwing liep echter vertraging op. “Normaal zouden de gemeentediensten al in 2019 kunnen verhuizen naar de Stallestraat,” legt Convent uit, “maar er bleek asbest in de gebouwen van de Stallestraat te zitten. Eenmaal dat opgelost, gooide corona roet in het eten,” klinkt het. “Op de koop toe bleek de aannemer van de gemeente ook nog eens failliet, waardoor ook wij nog niet konden starten op nummers 83 en 85.”

‘De creux de la vague

Intussen breidde de school sinds 2017 wel al haar leerlingenaantal uit naar 160 kinderen, waarvan het merendeel noodgedwongen les volgt in modulaire containerklasjes in de Egide van Ophemstraat.

“Geen ideale omstandigheden,” beseft ook het bestuur van de school die duidelijk uit haar voegen barst. De inkomhal van de kleuterafdeling in de Beeckmanstraat is tegelijk doorgang voor een naburige school van de Franse gemeenschap en doet ook dienst als refter, met uitklapbare tafels en banken aan de wand.

“We zitten in de creux de la vague,” omschrijft Convent de penibele situatie. Beterschap is, althans wat de infrastructuur betreft, op komst. Tegen eind 2022 moet het gebouw in de Beeckmanstraat 87 opgeleverd zijn en kan alvast een deel van de lessen daar plaatsvinden in ruime lokalen.

sint_vincentius.png

| De plannen voor de Sint-Vincentiusschool.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Ukkel , Onderwijs , Stedenbouw , schooluitbreiding , Nederlandstalig basisonderwijs

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni