| Ans Persoons (links) en Rudi Vervoort (rechts) ondertekenen de verklaring.

Veertig steden tekenen 'Verklaring van Brussel' voor ambitieus stedelijk beleid in EU

© Belga
24/01/2024

In het Egmontpaleis in Brussel hebben burgemeesters en verkozenen van veertig grote Europese steden woensdag de 'Verklaring van Brussel' ondertekend. Dat is een fundamenteel element van het luik stedelijk beleid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

De vier prioriteiten zijn betaalbare en duurzame huisvesting, de bestrijding van sociale en genderongelijkheid, klimaat en milieu, en een veilige, inclusieve mobiliteit.

Op intiatief van minister-president Rudi Vervoort van het Brussels Gewest (PS) en staatssecretaris voor Stedenbouw en Internationale Betrekkingen Ans Persoons (Vooruit.brussels) bliezen de burgemeesters en verkozenen van veertig grote steden uit negentien EU-lidstaten verzamelen in het Egmontpaleis voor de officiële ondertekeningsceremonie.

Onder hen bevonden zich de burgemeester van Helsinki Juhana Vartiainen, burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en de burgemeester van Zaragoza Natalia Chueca. Een groot aantal burgemeesters van andere steden in de EU en ook verenigingen van steden hebben al aangegeven zich te willen aansluiten bij de lijst van ondertekenaars.

Ook Europees commissaris voor Cohesie en Hervorming, de Portugese Elisa Ferreira, tal van vertegenwoordigers van Europese en internationale instellingen en vijf stedennetwerken waren van de partij.

"Dit voorzitterschap is voor ons een gelegenheid om te herinneren aan het belang van steden en metropolen bij de opbouw van Europa", zegt minister-president Vervoort. "Op basis van deze verklaring zal Brussel de komende maanden optreden als woordvoerder van de Europese steden bij de Europese instellingen."

24 miljard voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Ook voor Eurocommissaris Elisa Ferreira spelen de steden een belangrijke rol in de praktische uitvoering van Europees beleid, van de digitale overgang tot de groene eceonomie. "Daarom wordt in het kader van het Europese cohesiebeleid tijdens de financiële programmaperiode 2021-2027 een historisch hoog bedrag van 24 miljard euro uitgetrokken voor strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de hele Europese Unie."

De Verklaring van Brussel is gericht aan de Europese instellingen met concrete prioriteiten en aanbevelingen voor een sterk en ambitieus stedelijk beleid van de EU tijdens het volgende mandaat (2024-2029), na de verkiezingen in juni. In de gezamenlijke verklaring zijn vier fundamentele prioriteiten vastgelegd.

Opkomen voor het recht op betaalbare, kwalitatieve en duurzame huisvesting is de eerste; sociale en genderingelijkheid bestrijden en inclusie bevorderen de tweede; de klimaatverandering bestrijden, een gezonde leefomgeving garanderen en de biodiversiteit herstellen de derde en een veilige, inclusieve en duurzame mobiliteit ontwikkelen de laatste.

Aanbevelingen

Daarnaast zijn er zes aanbevelingen, van een systematische dialoog en een grotere betrokkenheid van lokale overheden op Europees niveau over meer stadsvriendelijke Europese regelgeving tot een paradigmaverschuiving naar een nieuw duurzaam model voor steden.

De ondertekening en de opvolging van de verklaring is ook een duidelijk signaal voor de komende verkiezingen: de steden en hun netwerken zullen op de voet volgen wat de Europese Commissie en het Europees Parlement met de aanbevelingen doen, in het bijzonder met betrekking tot prioriteit nummer 1 inzake betaalbare, kwalitatieve en duurzame huisvesting, momenteel een echte uitdaging voor de Europese steden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , grootstedenbeleid , Europa , Ans Persoons , Rudi Vervoort , Verklaring van Brussel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni