Tot 200 plaatsen zullen worden voorbehouden voor de opvang van gezinnen in noodsituaties. (Archiefbeeld)

Vervoort behoudt 200 plaatsen voor de opvang van gezinnen in noodsituaties

© Belga
13/03/2024
Updated: 13/03/2024 18.01u

Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort (PS) heeft na overleg met de sociale sector 200 extra plaatsen voorbehouden voor de opvang van gezinnen in noodsituaties in het kader van de 'Brussels deal' met de federale overheid.

De Brusselse sociale sector heeft woensdagmorgen bij monde van vijftig hulporganisaties te kennen gegeven dat het water hen aan de lippen staat. Dit vooral door een sterke toename van het aantal daklozen in Brussel en de steeds complexer wordende situatie op het terrein. In een open brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister-president Rudi Vervoort vroegen ze om dringend in te grijpen. Volgens hen staan de medewerkers "op de rand van de afgrond".

De sociale sector kreeg een gesprek op het kabinet van de Brusselse minister-president. "Het overleg is goed verlopen", aldus Vervoort. "We hebben een cruciale beslissing genomen: tot 200 plaatsen in de Brussels Deal, die onlangs met de federale staat werd onderhandeld, zullen worden voorbehouden voor de opvang van gezinnen in noodsituaties", zegt Vervoort.

20211208 1779 regeringscrisis Vervoort

| Rudi Vervoort (PS).

7000 daklozen en slecht gehuisveste personen

Sinds 8 december 2022 zijn er al 2.000 nieuwe plaatsen gecreëerd in het kader van dit initiatief, dit bovenop het reeds bestaande aantal opvangplaatsen in het Brusselse Samusocial-netwerk, zo stelt het kabinet-Vervoort. Deze 2.000 plaatsen zijn voor mensen die de asielprocedure doorlopen maar geen bed, bad noch brood genoten. Dit op kosten van de federale overheid en het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

Het opvangnetwerk van Samusocial voorziet in 5.045 opvangplaatsen in Brussel gedurende het hele jaar. Daarvan zijn 3.084 noodopvangplaatsen. Verder zijn er ook 937 plaatsen in projecten voor tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen en 1.024 plaatsen in Brusselse opvanghuizen. In totaal leven er iets meer dan 7.000 daklozen en slecht gehuisveste personen in de Brusselse straten.

Onhoudbaar

Bevoegd minister voor Sociale Actie Alain Maron (Ecolo) zegt dat Brussel veel meer dan zijn deel en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor personen die niet onder zijn bevoegdheid vallen. "De situatie in Brussel is onhoudbaar", aldus Maron, "vooral vanwege het gebrek aan opvang van aanvragers van internationale bescherming, het grote aantal mensen zonder papieren en de grote moeilijkheid om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting.

De 2.000 plaatsen voorbehouden voor asielzoekers in het kader van de 'Brussels Deal' waarvan sprake worden bovenop de reguliere daklozenopvang gefinancierd, aldus het kabinet van Nicole de Moor. "De federale overheid stelt alles in het werk om de personen die onder haar verantwoordelijkheid vallen op te vangen, zijnde de asielzoekers", zo duidt de staatssecretaris. "De federale overheid betaalt het gewest ook voor deze plaatsen en voorziet dus de nodige middelen, die 2.000 plaatsen voor asielzoekers zijn dus bijkomend."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni