Telewerken op de laptop tijdens de lockdown van de coronacrisis

| Sinds de gezondheidscrisis kunnen meer jobtypes van thuis uit werken.

Vooral Brussel ziet telewerk boomen: helft pendelaars werkt nu deeltijds thuis

EC
© BRUZZ
30/01/2024

Sinds de covidcrisis doet meer dan een derde van de Belgische werknemers aan thuiswerk. In Brussel is die groep nog een pak groter: zowel bij Brusselaars als pendelaars werkt nu meer dan vier op de tien werknemers tot twee dagen per week thuis. En een dik kwart van de pendelaars werkt vaker thuis dan op kantoor.

Dat meldt Brussels statistiekbureau Bisa in een nieuwe publicatie. Het aandeel werknemers dat telewerkt, is sinds de covidcrisis aanzienlijk toegenomen. In het hele land gaat het om een stijging van 11 procent sinds 2019, het jaar voor de afstandregels werden ingevoerd, naar 36 procent van de werknemers in 2022. In Brussel is de toename nog hoger: 15 procent van de Brusselse werknemers is beginnen thuiswerken sinds de gezondheidscrisis en doet dat vandaag nog altijd.

Het gaat in totaal om 41 procent van de werknemers die hier wonen en zelfs 48 procent of bijna de helft van de pendelaars die in Brussel werken. Zij werken ook vaker intensief thuis, wat wil zeggen meer dan twee dagen per week. 21 procent van de werknemers die hier wonen, werkt nu vaker thuis dan op kantoor. Bij de pendelaars gaat het om 27 procent of ruim een kwart. Ter vergelijking, in heel België werkt maar 17 procent van de werknemers vaker thuis dan op de werkplek.

Ingeburgerd

Volgens het Bisa heeft de verschuiving vooral te maken met het type werk dat Brusselaars uitvoeren. Er zijn in Brussel een groter aantal werkplekken waar thuiswerk mogelijk is en er zijn ook gemiddeld grotere bedrijven. Daar is intensief thuiswerken al sterker ingeburgerd dan in middelgrote organisaties, ziet het statistiekbureau. Bij erg kleine ondernemingen ligt het thuiswerk ook hoog.

Voor de covidcrisis was telewerk vooral voorbehouden voor managers en intellectuele beroepen, maar nu kunnen zo goed als alle kantoorberoepen er mee weg. In administratieve en technische functies is het aantal telewerkers toegenomen. Het gebeurt ook ongeveer even vaak in privébedrijven als bij de overheid.

Uitdagingen

De onderzoekers zien nog marge voor een toename, maar dan vooral bij werknemers die nu al af en toe thuiswerken. Zij zouden dat de komende jaren nog vaker kunnen doen. Waarom iemand liever toch af en toe naar de werkplek komt, ligt zowel aan persoonlijke overwegingen als aan regels op het werk. Zo kan een behoefte aan contact meespelen, een onaangepaste woning of een hiërarchische organisatie.

Het toenemend telewerk zorgt voor uitdagingen op de woningmarkt en voor winkels in Brussel, besluit het statistiekbureau. Werknemers zijn nu tot tien procent minder dagen op kantoor dan in 2019 en dat kan nog hoger liggen in kantoorwijken. Zo kunnen er meer handelszaken openen in overwegend woonbuurten en daarentegen sluiten in kantoorwijken. Die concrete gevolgen zijn nu nog niet berekend. Het is volgens de onderzoekers ook te vroeg om uitspraken te doen over eventuele stadsvlucht van werknemers. Die is tot nu toe niet toegenomen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni