Karolien François, othopedagoge.

Karolien François, othopedagoge.

Kort gesprek

Geweld tegen jongeren: ‘Examens kunnen thuis extra spanningen veroorzaken’

© BRUZZ
21/02/2024

Op 22 februari zullen tien Nederlandstalige middelbare scholen uit Brussel en 65 in Vlaanderen een minuut lang fluiten, om de stilte rond geweld tegen jongeren te doorbreken. Karolien François, drijvende kracht achter het initiatief 'Nupraatikerover', licht de actie toe.

Vanwaar de campagne?
Karolien François: Mishandeling, verwaarlozing en misbruik vormen nog steeds een verontrustende realiteit. Vooral kinderen die opgroeien in een arm gezin hebben het moeilijk. Ouders zijn dan voornamelijk bezig met overleven, waardoor elke vorm van extra stress impulsief gedrag uitlokt. Onze actie kan helpen als aanzet om te praten over wat er thuis gebeurt. Want jongeren ondervinden soms schaamte, of zijn bang voor de consequenties. In Brussel speelt daarnaast ook de problematiek van taalbarrières.

Mishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld, wat valt daaronder?
François: Fysieke mishandeling gaat van het kind slaan met een voorwerp, bijvoorbeeld een broeksriem, tot brandwonden veroorzaken met een opgewarmde vork. Emotionele mishandeling omvat het kind vernederen of beledigen.

"In Brussel oefenen ouders – voornamelijk zij die zelf geen diploma hebben – veel druk uit op hun kind. Ze willen dat hun kind een succesvolle toekomst tegemoetgaat"

Karolien François

Orthopedagoog en drijvende kracht achter het initiatief ‘Nupraatikerover’

Karolien François, othopedagoge.

Bij mishandeling is een ongepaste handeling waarneembaar, terwijl bij verwaarlozing juist een gebrek aan een adequate handeling opvalt. Een kind geen eten meegeven naar school is een voorbeeld van fysieke verwaarlozing. Krijgt het kind daarentegen geen liefde, dan is sprake van emotionele verwaarlozing. Tot slot is er het seksuele geweld: dat valt onder de fysieke categorie. Gaat het om ongepaste seksuele opmerkingen dan valt het onder emotioneel seksueel geweld.

Welke leeftijdscategorie komt het vaakst ten rade bij 'Nupraatikerover'?
François: De categorie van 13- tot 25-jarigen. Die categorie vindt via socialmediaplatformen het makkelijkst de weg naar de chat. Wanneer er een nieuwsfeit over misbruik circuleert op platformen als Instagram of TikTok, resulteert dat in een stijging van het aantal meldingen.
Daarnaast merken hulpverleners dat het tijdens de maanden december en juni extra druk is: de examens gaan van start en jongeren zijn vaker thuis, waardoor de spanningen kunnen oplopen. In Brussel oefenen ouders – voornamelijk zij die zelf geen diploma hebben – veel druk uit op hun kind. Ze willen dat hun kind een succesvolle toekomst tegemoetgaat. Komt hun zoon of dochter thuis met een slecht resultaat, dan krijgt die slaag. ID

Meer info via www.nupraatikerover.be

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Veiligheid, Jongeren, examens, geweld tegen kinderen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni