| De buurt rond het Jacques Franckplein, waar woensdagochtend een dodelijke schietpartij plaatsvond.

Oppositie over recent drugsgeweld: 'Leger moet politie kunnen helpen'

NLS
© BRUZZ
15/02/2024

De afgelopen dagen werd de hoofdstad vier keer opgeschrikt door geweld gelinkt aan het drugsmilieu. Een man liet daarbij het leven. Oppositiepartijen N-VA en MR spreken over een volledige escalatie, en stellen maatregelen voor om de orde te herstellen, die gaan van een samenscholingsverbod tot de inschakeling van het leger.

De vier schietincidenten rond de Hallepoort die elkaar op korte tijd opvolgden, maakten heel wat los bij de politiek. Zo pleitten Jean Spinette (PS), burgemeester van Sint-Gillis, en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) voor federale politieversterking. Spinette wees erop dat de lokale politiezone Brussel Zuid tweehonderd man tekortkomt, en de problemen niet alleen aankan.

Vervoort stelde dan weer dat het internationale karakter van de huidige drugshandel het gewestelijke niveau overstijgt. "We hebben een reactie nodig die in verhouding staat tot de gewelddaden, met massale politieaanwezigheid." Toch weerklinkt uit andere hoeken dat de kwestie wel degelijk regionaal moet aangepakt worden. Uit anonieme federale bronnen, maar ook binnen de Brusselse politiek.

Samenwerking

Zo verwijt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) de Brusselse regering van een gebrek aan krachtdadig beleid. "Intussen trekt de minister-president volgens het aloude stramien weer de paraplu open", klinkt het. "Brussel heeft de middelen niet, dus de federale regering moet dit maar oplossen."

Volgens Vanden Borre ligt de oorzaak niet aan een gebrek aan middelen en mankracht, maar in een inefficiënt veiligheidsbeleid. Daarom formuleerde het parlementslid meerdere aanbevelingen tot actie. Zo pleit hij onder meer voor een samenscholingsverbod, een fusie van de Brusselse politiezones en de oprichting van een taskforce via de Gewestelijke Veiligheidsraad.

Die moet de samenwerking en coördinatie tussen de lokale en federale politie versterken en versnellen. Ook een fusie op regionaal niveau van de lokale veiligheidsdiensten, zoals de gemeenschapswachten, onder safe.brussels behoort tot de voorstellen.

Leger

MR vraagt daarnaast strengere en snellere straffen voor daders. Zo pleit de partij voor een onmiddellijke verschijning van verdachten voor de rechter. Zo zouden zaken die geen grondig onderzoek vereisen, sneller behandeld kunnen worden. Ook moeten de voorwaarden voor voorwaardelijke vrijlating verstrengd worden volgens de liberalen.

Een ander opvallend punt is dat de politie sneller de hulp van het leger zou moeten kunnen inschakelen. Daarvoor vraagt MR een 'urgente wijziging' in het wettelijk kader. Het leger zou bij bepaalde politie-interventies bijvoorbeeld kunnen zorgen voor extra bescherming, aldus de partij.

En net als de Open VLD-afdeling in Sint-Gillis pleit MR voor de heroprichting van de Uneusbrigade, een team van vaste agenten die proactief buurtpatrouilles houden in samenwerking met de sociale diensten. "Die leidde in indertijd tot een criminaliteitsdaling van 28 procent in de politiezone Brussel-Zuid", klinkt het.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni