1714 Rudi Vervoort 14

| Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Vervoort roept Gewestelijke Veiligheidsraad bijeen voor aanpak drugsgeweld

NLS
© BRUZZ
19/02/2024

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) roept de Gewestelijke Veiligheidsraad bijeen naar aanleiding van het stijgende drugsgeweld in Brussel. De raad moet een strategie opstellen om de problematiek aan te pakken. Vervoort benadrukt dat een veelzijdige aanpak en samenwerking op verschillende beleidsniveaus aan de orde zijn om "de veiligheid te doen terugkeren."

Vorige week vormden meerdere Brusselse deelgemeenten het decor van schietpartijen. De gerechtelijke onderzoeken lopen nog, maar het grootste deel van de incidenten zou zich hebben afgespeeld binnen een territoriumstrijd tussen drugsbendes.

Om het toegenomen geweld aan te pakken, geeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) de opdracht aan Sophie Lavaux, algemeen directeur van safe.brussels, om alle betrokken instanties samen te brengen en een strategie te ontwikkelen. Vervoort benadrukt dat alle betrokken spelers sterker moeten samenwerken.

Zuidstation

Om de aanpak vorm te geven, zal men zich baseren op de resultaten van het plan voor het Zuidstation. Dat wordt 20 februari opnieuw geëvalueerd samen met alle betrokken instanties. Volgens het kabinet van Vervoort zou de balans alvast positief ogen.

Het kabinet erkent wel dat bepaalde problemen zich nu elders voordoen, gezien het plan voor het Zuidstation op een afgebakend gebied wordt uitgevoerd. "Zo heeft de drugshandel zich verplaatst naar de Hallepoort en andere locaties, die eerder al met deze verschijnselen te maken kregen, maar nu in veel ergere mate," klinkt het in een persbericht.

"Daarnaast hebben de openbare vastgoedmaatschappijen onlangs gemeld dat criminele drugsbendes het territorium van sociale woonwijken proberen in te palmen," zo is in dat bericht te lezen. Onder meer in de wijk Peterbos zouden de problemen voor de lokale politie niet langer beheersbaar zijn.

Door de escalatie stelt het kabinet dat er nu een algemene aanpak nodig is voor het hele Brussels gewest, zodat de problematiek niet langer verschuift binnen de regio.

Aanpak

De aanpak omvat onder andere de onderlinge afstemming van bevoegdheden. Ook moet de strategie de hele werking van de strafrechtelijke keten omvatten, waarbij de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, de spoorwegpolitie en het parket moeten worden versterkt. Daarbij is het de bedoeling dat diensten voor preventie, welzijn en gezondheid, ook betrokken worden. Ook moet er aandacht komen voor de infrastructuur, waaronder de metrostations en de inrichting van de openbare ruimte.

Over de strategie zal nog overleg plaatsvinden met de FOD’s Justitie en Binnenlandse Zaken, en met de nationale drugscommissaris. Tijdens de vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad op 27 februari, die Vervoort voorzit, wordt het nieuwe plan van aanpak voorgesteld.

"We vragen reeds jaren aan Vervoort om eindelijk zijn veiligheidsbevoegdheden op te nemen," reageert Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Tot voor kort zei hij dat hij niets kon doen. Nu plots wel. Hopelijk is dit meer dan verkiezingspraat, want het is 5 na 12 in de strijd tegen drugsgeweld. De huidige malaise komt door jarenlang schuldig verzuim. Het is hoog tijd voor structurele hervormingen en een doortastende aanpak."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni