Analyse

Nieuw taxiplan Brussels Gewest... nog even geduld

Filip De Rycke
17/05/2018

| Taxichauffeurs protest Brussels Parlement.

De wind is wat gaan liggen rond het taxiplan dat Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) begin dit jaar op tafel legde. Een nieuw taxiplan staat in het regeerakkoord. Maar het plan kan niet meer rekenen op de steun van de Brusselse regering. In stilte wordt achter de schermen aan het plan gesleuteld maar of de regering Vervoort (PS) nog voor het einde van deze legislatuur een nieuw plan ter goedkeuring aan het parlement voorlegt is nog maar de vraag. Is dit het einde van het plan? Een analyse.

Nochtans was het allemaal veelbelovend begonnen op1 februari van dit jaar. Na afloop van de wekelijkse vergadering van de Brusselse Regering wordt de pers op het kabinet van Pascal Smet uitgenodigd. Het taxiplan is in eerste lezing goedgekeurd. Kabinetsmedewerkers en later ook Smet zelf doen het plan uit de doeken. Er is een mooie PowerPoint helemaal met zwarte achtergrond en geel dambordmotief. Smet heeft het mandaat van zijn collega’s uit de regering om nu met de sector verder te onderhandelen.

Plan Smet op maat van Uber

Het plan wordt diezelfde avond nog aan de taxiverenigingen voorgelegd. Wat te verwachten viel: die zien dat plan helemaal niet zitten. Platformen als Uber krijgen een plaats en dat is voor de sector een brug te ver. Het plan is op maat van Uber en co is geschreven, klinkt het. Ze reppen weliswaar met géén woord over de licenties. Hun aantal gaat in het nieuwe plan omhoog, ze worden gratis en nominatief. En dat vormt een grotere bedreiging van de komst van Uber.

Taxiprotest tegen Uber

| Taxiprotest tegen Uber.

PS keert haar kar

Opmerkelijk in het hele verhaal is de rol van de PS. Die keurde haar plan in een eerste lezing goed, schreef er ook aan mee, maar veranderde “en cours de route” van discours. Zeer zeker gebeurde dat onder druk van een clubje militante PS’ers. Een daarvan is Brussels parlementslid Jamal Ikazban (PS). Hij werpt zich al een hele poos op als de grote verdediger van de Brusselse taxichauffeurs. En hij schuwt daarbij de grote woorden niet. Bij BRUZZ en bij de andere Brusselse media zegt hij trouwens: “We moeten van een blanco pagina vertrekken. Gebeurt dat niet, moet de minister zijn bevoegdheden afgeven”. We zullen Ikazban vaak zien bij de protestacties van taxichauffeurs. Een van de laatste was tijdens de plenaire zitting in het Brussels parlement van 30 maart.

Jamal Ikazban (PS) "Opnieuw beginnen van een blanco blad. Desnoods moet de minister zijn bevoegdheden afgeven"

Opvallend is dat Jamal Ikazban zijn ding kan doen zonder dat zijn partij, de PS, hem terugfluit. Integendeel. Ze laten hem volledig vrij. Hij kan zelfs het ontslag van de minister vragen. Diezelfde PS trouwens lanceert in diezelfde periode een online petitie tegen het plan. De ondertekenaars en initiatiefnemers zijn Charles Picqué, Laurette Onkelinx en Caroline Desir. Niet meteen kleine namen.

En Brussels minister-president Vervoort doet er nog een schep boven op. In een interview in Le Soir van eind maart zegt hij dat Smet de Brusselse taxisector dood wil. En dat als hij zijn plan niet aanpast de PS het plan niet zal goedkeuren. De Brusselse Franstalige socialisten spelen het hard. Nochtans staat de hervorming van de Brusselse taxisector in het regeerakkoord.

Ook de groenen kunnen zich niet vinden in het nieuwe plan. Diensten als Uber krijgen een plaats en het aantal taxilicenties gaat omhoog. Maar op basis van wat, vraagt Groen zich af. Het biedt geen garantie voor de leefbaarheid van het beroep. De sector moet hervormd worden maar niet met het plan dat nu op tafel ligt. Maar echt publiekelijk mengen de groenen zich niet in het debat.

20180327_PascalSmetRudiVervoort_Photonews

| Minister Pascal Smet (SP.A) en minister-president Rudi Vervoort (PS). Vertrouwen is zoek.

Wisselmeerderheid

Met zijn hervormingsplan voor de taxisector krijgt Pascal Smet wel steun van CD&V, Open VLD, MR en Défi. De liberalen willen een algehele liberalisering van de markt, en zien in het plan een wettelijke oplossing voor spelers als Uber en Djump. MR-fractievoorzitter in het Brussels parlement Vincent De Wolf en parlementslid Boris Dilliès (MR) bieden zelfs een wisselmeerderheid aan om het plan Smet in het parlement goed te keuren. Maar zover komt het niet.

Niet meer voor de gewestverkiezingen

Vraag is nu of de Brusselse regering er gaat uitkomen. Tussen de SP.A en de PS is, na de petitie en de verklaringen van Vervoort in de pers, het vertrouwen zoek. Regeringspartners Open VLD en Défi willen dat de sector hervormd wordt, maar zonder financiële compensaties voor de taxilicenties. Die compensaties komen neer op het officialiseren van een illegaal systeem. De PS wil die compensaties wel. En het is nog maar de vraag of de taxisector hiermee gesust kan worden.

Een nieuw plan dat de hele sector in Brussel hervormt is broodnodig. Want de platformen als Uber blijven groeien en een wettelijk kader om die te controleren is er niet. Bovendien worden licenties nu met winst doorverkocht, tegen de wet in. Ook dat kan het Gewest niet tegenhouden. Dat kan wel met een nieuw taxiplan. In Vlaanderen wordt de taxisector wel hervormd. Onder impuls van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) wordt de hele markt er geliberaliseerd en is er wel plaats voor deelplatformen en limoservices. Vele van die limobedrijven opereren nu al met een Vlaamse licentie in Brussel. Het gewest moet ook dat met lede ogen aanzien … alweer bij gebrek aan een wettelijk kader. En dat tot grote ontevredenheid en ongerustheid van de Brusselse taxichauffeurs –en bedrijven.

Maar of die urgentie nu de neuzen snel in dezelfde richting zal krijgen is nog maar de vraag. Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De PS, en dan zeker Jamal Ikazban, hoopt met de tegenstand tegen het plan Smet te scoren bij een bepaalde achterban. Andere partijen vragen zich dan weer af of het doorduwen van een nieuw taxiplan stemmen gaat opleveren. Met andere woorden is het sop de kool wel waard ?

Na de gemeenteraadsverkiezingen begint de campagne opnieuw want in mei gaan we weer naar de stembus voor een nieuw Brussels parlement. Het lijkt dus niet onlogisch dat de volgende Brusselse regering alweer een hervorming van de Brusselse taxisector in haar regeerakkoord mag opnemen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Analyse , Pascal Smet , taxiplan

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni