Eedaflegging van Vincent De Wolf (MR) als burgemeester van Etterbeek, met Minister-President Rudi Vervoort (links)

| Eedaflegging van Vincent De Wolf (MR) in Etterbeek,de gemeente is de slechtste leerling van de klas

Evenwicht man-vrouw nog altijd zoek in Brusselse schepencolleges

HD
© BRUZZ
12/12/2018

De nieuwe schepencolleges in het Brussels gewest blijken grotendeels niet te voldoen aan een recent gestemde ordonnantie die een gelijke man-vrouwverdeling moest garanderen. Slechts vijf gemeentes volgen de geest van de wet en tonen een min of meer gelijke balans tussen mannen en vrouwen. Etterbeek is de slechtste leerling van de klas.

Het is de eerste keer dat het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het oog moest gehouden worden bij de samenstelling van de Brusselse schepencolleges.

De ordonnantie werd in maart 2018 gestemd met het oog op een verbetering van de gendergelijkheid in de lokale politiek. Mede-initiatiefnemer Bruno De Lille (Groen) zei daar toen over: “Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de Brusselse schepencolleges is de beste garantie op een meer vrouwvriendelijk lokaal beleid.”

"De situatie nu is al een vooruitgang, een aantal Brusselse schepencolleges waren voordien bijna volledig mannelijk"

Karen Celis, politicologe (VUB)

Lege doos

Na onderzoek van de krant La Libre Belgique blijkt dat dit evenwicht na de recente gemeenteraadsverkiezingen nog ver te zoeken is. Toch is de wet niet met de voeten getreden: de ordonnantie voorziet in de tweede paragraaf al verschillende uitzonderingen op die gelijke verdeling. Zo mag men in principe ook uitkomen op een verdeling met een derde vrouwen.

Als een college dan nog altijd niet voldoende vrouwen telt, mag er nog gespeeld worden met het wel of niet meetellen van de OCMW-voorzit(s)ter en de schepen uit de minderheidstaalgroep. Zelfs wie er dan nog niet geraakt, kan aanvoeren dat er niet voldoende vrouwen verkozen zijn geraakt voor een positie in het schepencollege.

Karen Celis, VUB-politicologe gespecialiseerd in diversiteit, schrikt niet van dit resultaat: “Dit was te verwachten, men is altijd op zoek naar de ondergrens.” Toch blijft ze nog positief: “Het is al een vooruitgang omdat een aantal Brusselse schepencolleges voordien bijna volledig mannelijk waren. De ordonnantie laat nog ruimte voor een maximale interpretatie van de wetgeving. Ook is het een belangrijk instrument voor de vrouwenafdelingen binnen partijen. Als er iemand in het college moet vervangen worden kunnen ze met deze wetgeving zwaaien.”

Twee stappen vooruit, een terug

Het is zo dat bepaalde gemeentes er sterk op vooruit gaan: Schaarbeek had voordien bijvoorbeeld maar één vrouw in het college op een totaal van tien, vandaag zijn dat er vijf op twaalf.

Oudergem scoort het hoogst met zeven vrouwen op elf. Vlak na de verkiezingen werd ook duidelijk dat bijna de helft van de Brusselse verkozenen vrouw waren. Het aantal vrouwelijke burgemeesters gaat er wel op achteruit. Cathérine Moureaux (PS) in Molenbeek is de enige vrouwelijke burgemeester, tenzij je waarnemend burgemeester Sophie Devos (Défi) in Oudergem ook meetelt.

Etterbeek onder leiding van burgemeester Vincent De Wolf (MR) scoort het slechtste van alle negentien gemeentes, met drie vrouwen in een college van tien schepenen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2018 , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni