— Brussel kiest in jouw gemeente

Brussel Kiest 2018

Geert Cochez: 'Molenbeek lijkt in zekere zin op de Bronx in New York'

Geert Cochez, inwoner van Molenbeek.

Geert Cochez, adjunct-directeur van visit.brussels, verhuisde in 2010 naar Molenbeek, op zoek naar een nieuwe woning niet te ver van het centrum, en met een geschikte school voor zijn zoon in de buurt.

logo Brussel Kiest 2018

Het werd de Vier Winden basisschool, en Cochez heeft er nog geen dag spijt van gehad. Hij kent Molenbeek als een dynamische gemeente, waar de inwoners hard werken aan een betere wereld.

“Van die bijna 100.000 inwoners zet vrijwel iedereen zich in voor zijn toekomst, en die van zijn kinderen,” zegt Cochez, ook al kent de wereld Molenbeek vanwege die paar personen die dat niet deden. Ook na de aanslagen ontstonden er direct bottom-upinitiatieven zoals de Wijkacademie, die burgers samenbracht voor dialoog over wat de gemeente was overkomen.

De afgelopen twintig jaar heeft Cochez Molenbeek enorm zien veranderen. “Ik herinner me nog hoe de KVS tijdelijk naar de Bottelarij in Molenbeek kwam tijdens een renovatie. De ruiten van de auto’s van de bezoekers werden soms ingeslagen, en overal lag glas.

Het Molenbeek uit 1998 en 2018 verschilt als dag en nacht. Ik heb de indruk dat de internationale journalisten die hier op het gemeenteplein landden na de aanslagen in Parijs, het beeld van Molenbeek als no-gozone in hun hoofd hadden.

Geert Cochez

Een aantal van hen is er tijdens die week ook achter gekomen dat de mensen hier ook gewoon vriendelijk zijn, en het allemaal wel meevalt.”

Ook het sociaal-culturele aanbod is fel veranderd. Cochez verwijst naar het Huis van Culturen, koffie- en eetzaak Le Palais du Balkis nabij metro Zwarte Vijvers, café Brass’art op het Gemeenteplein, een initiatief van acteur en regisseur Mohamed Ouachen, het Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA), café le Phare du Kanaal en restaurant Belmundo.

Als adjunct-directeur van het Gewestelijk Agentschap voor Toerisme visit.brussels, ziet Cochez potentie in een gemeente met een naam die wereldwijd een belletje doet rinkelen. “Molenbeek lijkt in die zin op de Bronx in New York, een wijk die haar slechte imago uit de jaren 1980 totaal heeft weten om te vormen.” Stapje voor stapje ziet Cochez dat ook in Molenbeek gebeuren. Hij noemt Molengeek, de tech start-up van Julie Foulon en Ibrahim Ouassari als voorbeeld van een initiatief dat de bekendheid van de gemeente uitspeelt en omvormt.

Op wereldschaal is er interesse in Molenbeek: “Je kunt het aantal buitenlandse politici en ambassadeurs dat projecten in Molenbeek bezoekt niet op één hand tellen.” Dat biedt kansen om te werven. Al ziet Cochez nog wel wat problemen die moeten worden opgelost, zoals sluikstort en afval.

Wat is het best bewaarde geheim van Molenbeek, ten slotte? “Het Momuse, een heemkundig museum dat onlangs is geopend. Het schetst een mooi beeld van Molenbeek door de eeuwen heen, een gemeente die sinds de industriële revolutie als aankomstgemeente altijd veel migranten heeft gekend. Eerst de Vlamingen, toen de Marokkanen en Italianen.”

Tot op de dag van vandaag is Molenbeek een gemeente met inwoners uit alle hoeken van de wereld. “Om een gemeenschappelijke toekomst te creëren, is het belangrijk om ruimte te geven aan al die verhalen,” sluit Cochez af.

Lees ook het aanverwante interview met visueel artieste Maryam K. Hedayat, ook een inwoner van Sint-Jans-Molenbeek.

De Ronde: Sint-Jans-Molenbeek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober slaat BRUZZ zijn tenten op in de negentien gemeenten. Dit is de gemeente MOLENBEEK.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?