— Brussel kiest in jouw gemeente

Brussel Kiest 2018

Minder gemeenteraadsleden gaat ten koste van Nederlandstaligen

© Kevin Van den Panhuyzen/BRUZZ
| Verkiezingsaffiches in Brussel

Mocht het Gewest het aantal gemeenteraadsleden verminderen, dan zouden de Nederlandstalige politici daar een prijs voor betalen. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Minister-president Rudi Vervoort (PS) liet al weten dat hij voorstander is van een vermindering van het aantal schepenambten en gemeenteraadszitjes. Hij wil daarmee een antwoord bieden op de kritiek dat Brussel erg complex is en te veel politici telt.

Dat hoge aantal (685 gemeenteraadsleden en 139 schepenen) is overigens gewoon een gevolg van de gemeentewet en het grote aantal inwoners in de Brusselse gemeenten. Enkel de schepenen ontvangen een salaris, de raadsleden een eerder bescheiden vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Onderzoekers van verschillende universiteiten onderzochten voor het wetenschappelijke magazine Brussels Studies wat de impact zou zijn van een kleiner aantal gekozenen. De auteurs stelden daarbij vast dat vooral de kleine fracties in de gemeenteraden bij zo’n operatie veel meer werk zouden moeten verdelen over minder mensen.

Geen Vlaamse schepen

Verder zouden vooral de Nederlandstalige verkozenen volgens de studie het kind van de rekening worden. Zowel bij een vermindering met 10, 20 of 30 procent van het aantal raadsleden daalt hun aantal, soms tot nul. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn in Oudergem en Elsene. Bijna alle lijsten die bij zo’n vermindering zouden verdwijnen zijn Nederlandstalig.

Als in een gemeente geen Nederlandstalige verkozen wordt, dan betekent dat ook dat er geen Vlaamse schepen kan zijn in die gemeente (tenzij heksentoeren worden uitgehaald, zoals in Vorst waar met Jutta Buyse een Nederlandstalige eerste opvolger schepen werd). 

De impact van een vermindering op de verdeling man-vrouw in de gemeenteraad blijkt verwaarloosbaar. Volgens de studie kan het aantal vrouwen in het schepencollege wel onder druk komen als ook het aantal schepenen wordt verlaagd.

De hele studie leest u hier

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?