PS vormt regering met Ecolo en Défi: 'Geen inmenging van Open VLD'

Kris Hendrickx
© BRUZZ
14/06/2019
Updated: 14/06/2019 17.30u

Brussel is het eerste gewest van het land waar duidelijkheid is over een regering. Aan Franstalige kant starten PS, Ecolo en Défi onderhandelingen op. Dat kondigden Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort aan. Aan Nederlandstalige zijde willen Groen, Open VLD en One.brussels-SP.A samen in de regering.

Brussel heeft een wat aparte manier van regeringen vormen. De Nederlandstalige en Franstalige partijen vormen er elk eerst een meerderheid in de eigen taalgroep, daarna komen de coalities samen in één regering.

Aan Nederlandstalige zijde was er al na vijf dagen duidelijkheid: verkiezingswinnaar en grootste partij Groen startte onderhandelingen op met Open VLD en One.brussels-SP.A.

Drie weken na de verkiezingen zijn ook de Franstalige partijen in Brussel eruit. Het wordt de verwachte coalitie van PS, Ecolo en Défi (in volgorde van verkiezingsresultaat). De geruchten over een MR in de Brusselse regering zijn daarmee van de baan.

"We versturen een intentiebrief naar Ecolo en Défi die tot gesprekken uitnodigt", aldus Onkelinx. Huidig Minister-President Rudi Vervoort wordt samen met Elke Van den Brandt (Groen) formateur.

Betaalbaar wonen en klimaatbeleid

Rudi Vervoort gaf ook al een overzicht van enkele inhoudelijke accenten die de nieuwe regering wil leggen. Helemaal vooraan staat het recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, met onder meer een ambitieus plan om sociale woningen te renoveren en bij te bouwen. Vooral dat laatste lukte de voorbije decennia amper.

Ook het klimaat staat centraal in de regeerakkoord. Dat uit zich onder meer in een energierenovatieplan voor bestaande woningen, in de uitbreiding van het openbaar vervoersnet (zowel metro tram als bus). "We willen de metro én ook een uitbreiding bovengronds," zei Onkelinx daarover. Er moet ook een hervorming van de autofiscaliteit komen en er is sprake van gratismaatregelen voor jongeren op het openbaar vervoer.

Ook werkloosheid blijft hoog op de agenda. De doelstelling wordt om naar nul langdurige werklozen te evolueren.

Tweetalige scholen

Het prioriteitenlijstje eindigt met het armoedebeleid en de intentie om de Brusselse identiteit en bestuurscultuur te versterken. In dat laatste luik is onder meer sprake van tweetalige scholen en de ontwikkeling van een participatiemodel dat onder meer het parlementaire werk versterkt.

De 19 gemeenten wil de regering aanzetten tot een harmonieuzer beleid. Er is sprake van een 'contractualisatie' van het gemeentelijk beleid.

Onkelinx, die in het najaar afscheid neemt van de actieve politiek en het Brusselse PS-voorzitterschap, had voor de verkiezingen al aangekondigd dat ze een zo progressief mogelijke coalitie wou in Brussel. Nadat de PTB-PVDA in Wallonië met slaande deuren was vertrokken was al duidelijk dat de partij er ook in Brussel niet zou bij zijn.

In de wandelgangen circuleerde eerder het gerucht dat PS liever niet zou hebben dat Schaarsbeeks burgemeester en Défi-lijstrekker Bernard Clerfayt mee aan tafel schuift. Volgens sommigen binnen de PS zou hij "te rechts" en "een MR-kopie" zijn. Onkelinx ontkent: "Wij gaan toch niet beslissen over wie er rond de tafel gaat zitten voor andere partijen?"

21 juli

Deze avond moeten de Ecololeden nog hun fiat geven aan de start van de onderhandelingen, maar dat belooft een formaliteit te worden. De volgende weken zullen de zes coalitiepartners aan het regeerakkoord werken. Daarna pas wordt duidelijk welke partij welke bevoegdheid opneemt en wie welke ministerpost krijgt. Tegen 21 juli zou er een regeerakkoord en regering moeten zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2019: Brussels parlement , Laurette Onkelinx , Rudi Vervoort , PS , Ecolo , Défi

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni