— Brussel kiest in jouw gemeente

Jette

Jette is de meest Vlaamse gemeente

Jette is de meest Vlaamse gemeente van Brussel, wordt weleens gezegd. Afgaand op de vertegenwoordiging in het gemeentebestuur lijkt die stelling te kloppen. Maar liefst drie Nederlandstaligen zetelen in het college.

NATHALIE DE SWAEF (Groen) is schepen voor Duurzame Ontwikkeling, Huisvesting, Noord-Zuid en Mobiliteit. Ze nam in 2016 de fakkel over van Christine Gallez (Ecolo). “Jette trekt meer en meer mensen aan. Die kunnen niet allemaal hun auto blijven gebruiken zoals vroeger, daarvoor is er niet genoeg plaats. Daarom willen we de shift naar fiets en openbaar vervoer zo comfortabel mogelijk maken.”

Dat vertaalt zich in fietspaden en -straten, reparatiestations, een premie voor de aankoop van een elektrische fiets en overal fietsboxen. “We zitten bij de top van het gewest,” glundert De Swaef. Ook het eerste autodeelsalon van het Brussels Gewest vond plaats op Jetse bodem.

De aanpak botst soms op weerstand bij autobezitters, zeker in combinatie met de werken aan tramlijn 9, die (tijdelijk) het aantal parkeerplaatsen verminderen. “Maar samen met het gewest hebben we daarvoor een bemiddelaar aangesteld en die levert fantastisch werk,” zegt De Swaef. “Daarnaast kan ik ook rekenen op de steun van de burgemeester, die het mobiliteitsbeleid vurig verdedigt.”

BRIGITTE GOORIS (Open VLD) is schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden. In tegenstelling tot andere gemeenten, telt Jette heel wat Nederlandstalige scholen en instellingen. “Bruggen bouwen is mijn voornaamste ambitie,” zegt Gooris. Als voorbeeld verwijst ze naar de muziekacademie die muziekles geeft in de scholen. Of naar de lees-begeleiding door leerlingen van het KTA in de gemeentelijke bibliotheek.

“Maar we willen ook bruggen slaan tussen de verschillende taalgroepen en daar is cultuur het middel bij uitstek voor. Op Mozart staat immers geen taal.”

De tweetalige naschoolse opvang die midden 2015 werd aangekondigd, is niet gerealiseerd. “We moeten de mensen op het terrein nog meekrijgen,” zegt Gooris.

Staat er wel na tien jaar wachten: het gloednieuwe jeugdhuis De Branding. Al kon dat er alleen komen na een extra kapitaalinjectie van 300.000 euro door partijgenoot en Jettenaar Sven Gatz. Extra geld is ook wat Gooris wil voor de volgende legislatuur. “De drie directies van de ge-meentescholen zijn over-belast,” zegt ze. “Een extra personeelslid zou goed zijn.”

BRIGITTE DE PAUW (CD&V) ten slotte, zat van 2006 tot 2012 op de stoel van Gooris, maar is nu voorzitter van het OCMW. “Ik ben dolgelukkig met dat mandaat,” zegt De Pauw, die sociaal assistent van opleiding is. Als haar voornaamste verwezenlijkingen haalt ze het beleid voor de oudere bevolking aan, met de verbouwing van het OCMW-rusthuis en Viva Jette, een ontmoetingsplek voor senioren. Daarnaast heeft ook Jette nu een sociale kruidenier. De strijd tegen de kinderarmoede staat op het programma, met verhoogde tussenkomsten voor deelname aan sport en culturele activiteiten.

De lange wachtlijsten voor sociale woningen zijn een oud zeer, iets waar De Pauw niet meteen een pasklaar antwoord op heeft. “Het OCMW heeft geen eigen woningen, maar verwijst door naar de Jetse haard of het sociaal verhuurkantoor. Maar die kunnen geen woningen toveren natuurlijk. Zoveel vrije terreinen zijn er ook niet in Jette.” Dat er tegelijk leegstand is in de sociale woningen, iets wat de oppositie aanklaagt, beaamt De Pauw. “Dat zijn vaak appartementen waar er werken moeten gebeuren om weer aan de huidige comfortnormen te beantwoorden.” 

Ronde van Brussel: Jette

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, slaat BRUZZ zijn tenten op in de negentien gemeenten. Dit is de gemeente JETTE.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?