De redactie van BRUZZ heeft in de week van 7 maart de 23 Nederlandstalige parlementsleden uit Brussel beoordeeld op basis van het parlementair werk en hun impact in het parlementair halfrond en daarbuiten. Daarbij werden de vragen, de interpellaties en de schriftelijke vragen, net zoals de resoluties en het wetgevend werk kwantitatief en kwalitatief in de weegschaal gelegd.

Waarvan moet je hem kennen?

Integer parlementslid dat zijn dossiers goed beheerst, er eigen visie aan toevoegt en in staat is om het politieke spel te spelen. Daardoor kon Verstraete ook impact uitoefenen in het parlement, zonder een tafelspringer te zijn.

Was vooral actief in het huisvestingsbeleid, waar hij mee het beleid van staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) ondersteunde in de zoektocht naar een rechtvaardige huurmarkt. Maar net zo goed verdedigde hij de liberalisering van de taxisector.

Verstraete is ook aanjager van een ordentelijk deelstepbeleid en hij kwam in het nieuws omdat hij een kind in het Nederlandstalig en een ander in het Franstalig onderwijs heeft, die met verschillende vakantiekalenders te maken krijgen.

Miste in vergelijking met de vorige legislatuur, toen hij in de oppositie zat, wat punch.

Zien we hem terug?

Neen. Arnaud Verstraete kondigde zijn vertrek aan uit de politiek.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni